Ungdomsuddannelser

Krop, køn & identitet

Hvordan ser kroppen ud i kunsten? Hvad kan kunsten fortælle om køn og identitet? Hvordan aktiverer mødet med kunsten vores egen erfaring, krop og sansning?

Vi stiller skarpt på kroppen i den moderne kunst. I fx maleri, fotografi, skulptur, video- og installationskunst undersøger vi hvordan kroppen optræder som motiv og som fortælling om menneskelige følelser, relationer og grundvilkår.

Forløbet er dialogbaseret og foregår i Louisianas udstillinger. Vi inddrager skitsetegning, processkrivning og performative øvelser.

Hent undervisningsmateriale

SÅDAN BOOKER DU

Skoler kan i øjeblikket kun besøge museet i forbindelse med bestilte undervisningsforløb.

Grundet restriktioner tilbyder vi øjeblikket udelukkende 1 times undervisningsforløb kl. 9 og kl. 10 i enten MOR! eller Arthur Jafa udstillingerne i følgende uger: 20, 22 og 23. Tirsdag og torsdag i MOR! Onsdag i Arthur Jafa.

I Louisianas skulpturpark kan klasserne stadig bestille vores faste 1- og 2- timers forløb med start kl. 10.30. Vælg mellem Kroppens sprog, Skab det nye eller Skulpturpark.

For booking og yderligere information ring på tlf. 49 19 07 19 (mandag – torsdag, 9.00 – 15.00)
Ved booking vil vi bede dig specificere:

  • Dato og tid for undervisningsforløb
  • Antal deltagende elever
  • Hvilket forløb der ønskes
  • Kontaktinformation samt email hvortil ordrebekræftelsen skal sendes
  • Hvis nogen i gruppen har gangbesvær af hensyn til adgang til undervisningslokalet

Mødested: i parken foran villaen