Grundskolen, Ungdomsuddannelser

Louisiana Skulpturpark

Skulpturer møder os ofte i forbifarten – i parker, i byens rum, på pladser og foran bygninger.

I løbet af de seneste 100 år har skulpturbegrebet været i kraftig forandring. Nu handler skulpturerne sjældent om guder, helte eller historiske begivenheder, men snarere om egenskaber ved skulpturen selv og vores sansning af den.

Den moderne skulptur kan anskues som et spil mellem objekt og rum, en udveksling mellem masse, lys og skygge. En skulptur har en krop ligesom et menneske eller en bygning. Den giver os anledning til at spekulere over, hvordan vi oplever og forstår tings fysiske fremtræden, rummet omkring os og nogle af de kræfter og betingelser, vi er underlagt som mennesker – alt fra vores placering i tid og rum, vores synsvinkler og tyngdekraften.

I Louisianas skulpturpark er over 50 skulpturer placeret i vidt forskellige omgivelser. De spænder over det meste af det 20. århundrede og rummer store forskelle i kunstnernes intentioner og udtryk. Gennem konkret fysisk oplevelse, skitsetegning og dialogbaseret undervisning sammenligner vi skulpturernes særlige karakteristika og skærper forståelsen for det fælles, der gør dem moderne.

Se også KUNSTEDER.DK – et undervisningssite til gymnasielærere og elever om stedsspecifik kunst. Her kan du finde undervisningsmateriale til flere af Skulpturparkens skulpturer.

Hent lærervejledning

SÅDAN BOOKER DU

Skoler kan i øjeblikket kun besøge museet i forbindelse med bestilte undervisningsforløb.

Grundet restriktioner tilbyder vi øjeblikket udelukkende 1 times undervisningsforløb kl. 9 og kl. 10 i enten MOR! eller Arthur Jafa udstillingerne i følgende uger: 20, 22 og 23. Tirsdag og torsdag i MOR! Onsdag i Arthur Jafa.

I Louisianas skulpturpark kan klasserne stadig bestille vores faste 1- og 2- timers forløb med start kl. 10.30. Vælg mellem Kroppens sprog, Skab det nye eller Skulpturpark.

For booking og yderligere information ring på tlf. 49 19 07 19 (mandag – torsdag, 9.00 – 15.00)
Ved booking vil vi bede dig specificere:

  • Dato og tid for undervisningsforløb
  • Antal deltagende elever
  • Hvilket forløb der ønskes
  • Kontaktinformation samt email hvortil ordrebekræftelsen skal sendes
  • Hvis nogen i gruppen har gangbesvær af hensyn til adgang til undervisningslokalet

Mødested: i parken foran villaen