Konference: Udstillingens
politik & poetik

 • Dato
  Torsdag 23. februar
 • Tid
  Kl. 09:00 - 17:00
 • Sted
  Koncertsal
 • Pris
  Kr. 250-600

Aarhus Universitet og Louisiana byder velkommen til to dage (23. & 24. februar 2023) med debat, dialog og forskningsudveksling på konferencen 'Udstillingens politik og poetik: Genforhandlinger af kunstmuseets rolle gennem udstillinger'.

2-dages konference 23. & 24. februar 2023.

KØB BILLET

Forståelsen af kunstmuseet som offentlig institution er under radikal forandring, og på konferencen vil en række danske og internationale forskere, kuratorer, kritikere, museumsdirektører og kunstnere undersøge og diskutere udstillingens rolle i et nyt museumslandskab. Konferencens hovedtalere tæller Nora Sternfeld, Yvette Mutumba, James Voorhies og Kirsten Astrup & Maria Bordorff.

Internationale bevægelser som #MeToo og Black Lives Matter, afkoloniseringsaktioner og globale klimaprotester har i de senere år gjort museet som institution til genstand for øget, kritisk opmærksomhed, der fordrer selvransagelse. Et konkret og aktuelt eksempel på, at (selv)forståelsen af museet er under forandring, er ICOM’s (International Council of Museums) nye museumsdefinition fra august 2022. Definitionen af, hvad der konstituerer et museum, afviger fra den tidligere forståelse på afgørende punkter. Det gælder blandt andet parametre som diversitet, bæredygtighed og en etisk informeret museumspraksis, som alle er områder, der vægter langt tungere end i den tidligere museumsdefinition.

Siden 1960’erne er kunstmuseer i stigende grad blevet mødt med kritik af kontrasten mellem deres selvbillede som offentlige og demokratiske institutioner og de magtstrukturer – det være sig køns-, race- og klassemæssige – der historisk set også har gennemsyret dem. Det er til gengæld relativt nyt, at museerne selv er begyndt at bruge deres kulturelle autoritet til at udfordre og genforhandle deres egne institutionelle strukturer. Her fungerer udstillingen som en af de vigtigste arenaer, hvor kritikken og diskussionen omkring kunstmuseet som offentlig institution pågår.

De helt centrale spørgsmål, som konferencen under overskriften Udstillingens politik og poetik: Genforhandlinger af kunstmuseet gennem udstillinger vil fokusere på, er, hvilken rolle udstillinger spiller i transformationen eller revurderingen af kunstinstitutionen: Er det nok at udstille kritikken, eller må kritikken også munde ud i ændrede interne museale praksisser? Hvis samlingen er det, der adskiller kunstmuseet fra andre kulturelle institutioner som gallerier, biennaler, kunsthaller osv., hvordan kan kunstmuseerne og deres samlingers permanente karakter så sættes i dialog med aktuelle, politiske og sociale problemstillinger? Hvordan responderer udstillinger på forandringer i museets selvforståelse? Og er nye tilgange til udstillingspraksisser relevante?

Hovedformålet med konferencen er altså at undersøge udstillingers rolle og potentiale som synlige og håndgribelige udsagn, der kan bidrage til overvejelser omkring kunstmuseet som offentlig institution i dag.

Konferencearrangører:
Pernille Lystlund Matzen, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og Louisiana Museum of Modern Art
Mathias Ussing Seeberg, kurator og head of research på Louisiana Museum of Modern Art.

Konferencen er støttet af Ny Carlsbergfondet.

Konferencen er en del af det aktuelle forskningsprojekt Whose ‘Bildung’? Renegotiating modern art museums through exhibition practices. Læs mere.