Louisiana har siden åbningen i 1958 haft et mål om at være et levende museum, som skaber rum for samtaler, diskussioner og fællesskaber omkring kunsten. Samtidig er Louisianas identitet båret af en særlig stedsspecifik arkitektur, som understreger fællesskabet mellem natur og arkitektur.

Disse elementer, som man kunne kalde ’stedets ånd’ på Louisiana, gav anledning til, at Louisiana Learning i 2018 indledte et samarbejde med arkitekt, Ida Flarup Barnett, om at udvikle et forløb for 5. og 6. klasser fra Langebjergskolen, Skt. Petri Skole og Nivå Skole med fokus på ARKITEKTURENS FÆLLESSKABER. Forløbet giver børnene et indblik i hvad det vil sige at være arkitekt og lade dem afprøve helt konkrete metoder og teknikker fra arkitektens værktøjskasse.

Med Louisiana som case undersøger vi forholdet mellem arkitekturen, os selv og naturen omkring os. Undervejs inddrager vi elementer fra arkitektens værktøjskasse som signaturtegning, grundplaner, materialeprøver, modelbyggeri, kortlægning, lokalplaner mm. Projektet leder frem til en udstilling på skolen, hvor elevernes byggegrunde vokser sammen til en fælles bevægelse gennem landskab og arkitektur.

Projektet er nomineret til den international arkitektforenings formidlingspris Golden Cubes Awards 2020.

Projektet er støttet af Statens Kunstfonds huskunstnerordning.