Projektets mål er med afsæt i kunsten, at inspirere børn og deres familier til at komme ud under åben himmel og gå på opdagelse i naturen. Her indgår også pædagog- og lærerkurser og en familieweekend, hvor børn og unge oplever og undersøger naturen med afsæt i kunsten. Første del af projektet foregår på Louisiana. Anden del af projektet foregår på skolen og i børnehaven.

I løbet af 2020-2021 har Louisiana fået besøg af børn fra Tove Ditlevsens skole i København, Endrupskolen i Fredensborg, Langebjerg Skole i Humlebæk og Snekkersten Skole samt børnehaverne Fasangården i Kokkedal, Frugthaven i Humlebæk og Sneglehuset i Gladsaxe. Hver børnehave og skole har været på museet tre gange og arbejdet med temaerne Naturens malerier, Naturens kræfter og Naturens (vild)veje. Sidenhen har hver klasse/børnhave haft besøg af Louisiana, hvor vi i fællesskab har lavet grønne laboratorier for skolens/børnehavens andre børn. Som afslutning på projektet Med kunsten i naturen, bød Louisiana velkommen til familiedag lørdag den 2. oktober.

Vi oplever, at kunsten potentielt kan bringe børnene tættere på naturen i både stor og lille skala med dens rigdom af former, farver, materialer, lyde og dufte. Når børn arbejder med kunstens kreative processer, får de samtidig visuelle redskaber til at vise og fortælle om det, de opdager i naturen og dele det med andre.

Projektet er et samarbejde mellem Louisiana Learning og Børnehuset og støttet af Villum Fonden. I første omgang er det et samarbejde med lokalområdets skole og børnehave, for senere at åbne bredere op.