Mange kommuner vælger at sende flygtningebørn direkte ud i folkeskolerne eller i folkeskolens modtageklasser. Det øger behovet for nye redskaber i klasseværelset ud over den sprogindsats, som allerede er, der kan styrke læreres og elevers kendskab til hinanden og bygge bro over sproglige og kulturelle forskelle.

På Louisiana har vi siden 2006 udviklet særlige undervisningsforløb for flygtningebørn og unge, som træner deres relationer og evner til at forstå og udtrykke følelser. Eleverne samarbejder om kreative opgaver inspireret af kunstens ideer såvel som deres egne tanker og drømme. Non-verbale redskaber som tegning og kreativt arbejde fungerer som en rød tråd, der hjælper de unge til at fokusere og bygge bro over sproglige udfordringer.

Projektleder Line Ali Chayder tilbyder at komme ud på jeres skole og give en introduktion og afholde en workshop med udgangspunkt i projektet.

Hent publikationen til projektet Travelling with Art.

Hent lærervejledningen til opgavehæftet Med blyanten i baglommen.

Hent opgavehæftet til Med blyanten i baglommen.

Travelling with art

Flygtningeprojektet er blevet dokumenteret af journalist Marc-Christoph Wagner fra teamet bag Louisiana Channel. Filmen følger et undervisningsforløb med elever fra Center Anneberg under deres besøg på museet. Her udforsker de kunsten og dens metoder sammen med museets projektleder Line Ali Chayder, og den viser, hvordan forskellige tegne- og collageøvelser åbner for muligheden for at udtrykke og fordybe sig.