Kunst sætter gang i elevers forestillingsevne og skaberglæde. Kreativitet er i høj kurs i det samfund, vi lever i, hvor økonomiske, sociale – og helt aktuelt sundhedsmæssige – kriser kalder på nye løsninger.

Underviser du en 5. eller 6. klasse på Sjælland, kan du ansøge om at være en af de skoler Louisiana besøger.

Deadline 1. september.

Ansøg her

FÅ LOUISIANA PÅ BESØG I EN UGE - gratis

Projektet er skabt for at styrke kreativ tænkning og pege på den vigtige krydsbestøvning, der kan ske mellem fagene. Samtidig ønsker vi at vise, hvordan kunsten kan danne rammen for nye læringsformer og fællesskaber på skolen.

SKAB DET NYE SAMMEN er et helt nyt projekt støttet af Augustinus Fonden, som giver skoler mulighed for at sætte kunst og den kunstneriske proces på skemaet i en hel uge. Her rykker Louisiana ud på skolen – helt gratis – og laver fem workshops på skolen (fire til eleverne og en til lærerne). Louisianas kunstformidlere udvikler sammen med eleverne desuden en række åbne workshops for skolens øvrige elever.

I SKAB DET NYE SAMMEN tager Louisiana ud på skolerne for at imødekomme den Covid-19 skabte situation, som gør det svært for skolerne at komme til Louisiana. Men projektet kommer også de skoler på Sjælland til gode, der er geografisk afskåret fra at besøge Louisiana af transportmæssige årsager.

Lyder det som noget for din klasse? Og underviser du i en 5. eller 6. klasse på Sjælland, kan du ansøge om at være en af de skoler Louisiana besøger. Det er muligt for at ansøge med flere klasser fra samme skole.

Det forudsætter følgende:

1. at skoleledelsen bakker op om et ugeprojekt SKAB DET NYE SAMMEN

2. at du og en eller flere lærere samarbejder om det på tværs af fag

3. at din klasse har lyst til at dele deres nye viden og erfaringer gennem workshops for andre elever på skolen

4. at alle dine kolleger har lyst til at få et oplæg om at arbejde med kunst på tværs af fag i deres frokostpause eller til et eftermiddagsmøde

Ansøgningen skal sendes til learning@louisiana.dk og være modtaget senest den 1. september 2020.

Læs mere om temaet SKAB DET NYE på kunstportalen-skole.louisiana.dk.

Sådan ansøger I

Send følgende oplysninger til os på learning@louisiana.dk – deadline er 1. september 2020:

  • Skolens navn og adresse
  • Klassentrin
  • Antal elever
  • Involverede lærere, navn og fag (min. to fag)
  • Hvilken uge i ønsker (vælg mellem uge 44, 45, 46 eller 47)
  • Angiv ønskede dato for kickoff møde på skolen inden projektstart?
  • Hvorfor er dette projekt noget for netop din klasse?
  • Hvilke fysiske faciliteter kan I stille til rådighed for klassens workshops
  • Hvordan vil skoleledelsen bakke kunstugen op, internt og eksternt?