Kunst kan styrke elevers forestillingsevne og skaberglæde. Kreativitet er i høj kurs i det samfund, vi lever i – et samfund, der hele tiden forandres og kalder på nye løsninger.

Underviser du en 5. eller 6. klasse på Sjælland, kan du ansøge om at være en af de skoler Louisiana besøger.

Deadline: 20. juni 2021

Open call for
5.-6. klasser

Projektet SKAB DET NYE SAMMEN styrker kreativ tænkning og peger på den vigtige krydsbestøvning, der kan ske mellem fagene. Samtidig ønsker vi sammen med jer at undersøge, hvordan kunsten kan skabe rammen for nye læringsformer og fællesskaber på skolen.

Projektet er støttet af Augustinus Fonden, som giver skoler mulighed for at sætte kunst og den kunstneriske proces på skemaet i en hel uge. Her rykker Louisiana ud på skolen og laver fem workshops på skolen (fire til eleverne og en til lærerne).

I SKAB DET NYE SAMMEN tager Louisiana ud på skolerne for at imødekomme den Covid-19 skabte situation, som i lang tid har gjort det svært for skolerne at komme til Louisiana. Men projektet kommer også de skoler til gode, der er geografisk afskåret fra at besøge Louisiana af transportmæssige grunde.

Sådan ansøger I

Underviser du i en 5. eller 6. klasse på Sjælland, og lyder projektet som noget for jer, kan du ansøge om at være en af de skoler Louisiana besøger.

Det forudsætter følgende:

  1. At skoleledelsen bakker op om ugeprojektet SKAB DET NYE SAMMEN
  2. At du og en eller flere lærere samarbejder om projektet på tværs af fag
  3. At din klasse har lyst til at dele deres nye viden og erfaringer
  4. At alle dine kolleger på mellemtrinnet har lyst til at få en oplæg om at arbejde med kunst på tværs af fag

Download og udfyld skemaet her.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 20. juni 2021 på mailen: learning@louisiana.dk