På denne side kan du orientere dig om hvilke samarbejder vi lige nu er igang med. Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til spændende fælles projekter.

Få Louisiana på besøg en uge

Alle sjællandske 5.-6. kl. kan ansøge. Deadline er 20. juni 2021.

Projektet SKAB DET NYE SAMMEN styrker kreativ tænkning og peger på den vigtige krydsbestøvning, der kan ske mellem fagene. Samtidig ønsker vi sammen med jer at undersøge, hvordan kunsten kan skabe rammen for nye læringsformer og fællesskaber på skolen.

Med kunsten i naturen

Med kunsten i naturen sætter vi fokus på samspillet mellem kunst og natur.

Projektets mål er med afsæt i kunsten, at inspirere børn og deres familier til at komme ud under åben himmel og gå på opdagelse i naturen. Her indgår også pædagog- og lærerkurser og en familieweekend, hvor børn og unge oplever og undersøger naturen med afsæt i kunsten. Første del af projektet foregår på Louisiana. Anden del af projektet foregår på skolen og i børnehaven.  

Projektet strækker sig over et helt år og er støttet af Villum Fonden. I første omgang er det et samarbejde med lokalområdets skole og børnehave, for senere at åbne bredere op.   

Hjemme i kunsten

Ambition er at åbne kunstens verden op for børn og unge, så de får inspiration til at bruge kunstens greb i deres eget nærmiljø – og samtidig lærer hinanden bedre at kende.

Projektet retter sig mod 7. klasser på Kokkedal og Nivå skole. Gennem en tre-årig periode vil kommunens unge få muligheden for at fordybe sig i kunstens verden og uddanne sig til Kunstambassadører.

Projektet bliver til i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling, de boligsociale enheder Nivå Nu og Kokkedal På Vej, samt Ung Fredensborg og Fredensborg Kommune. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og strækker sig over en to-årig periode.

Skab det nye sammen

Et projekt, som giver skoler mulighed for at sætte kunst og den kunstneriske proces på skemaet i en hel uge.

Louisiana besøger 14 skoleklasser hen over dette skoleår, for at imødekomme den Covid-19 skabte situation, som gør det svært for skolerne at komme til Louisiana. Projektet kommer også de skoler på Sjælland til gode, der er geografisk udfordrede ift. at besøge Louisiana af transportmæssige årsager.  

Projektet er støttet af Augustinus Fonden og knytter sig til den gratis undervisningsplatform Kunstportalen, hvor lærere kan finde inspiration til kunstneriske undervisningsforløb ude på skolerne.

Frihed & fællesskab

Håbet for projektet var, at kunne øge livskvaliteten for børn og unge i en tid, som var præget af mange restriktioner, afstand og regler.

Louisianas kunstformidlere gennemførte i løbet af sommer og efterår 2020 kreative workshops i Louisianas skulpturpark under titlen: Frihed og Fællesskab. Vær sammen om Kunsten.

Projektets formål var at skabe nye fællesskaber og styrke relationer via kreative aktiviteter under åben himmel - inspireret af kunstens metoder og temaer.

Projektet var støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. 

FLERE PROJEKTER & SAMARBEJDER

 • LOUISIANA LEJRSKOLE

  Louisiana Lejrskole er et tilbud til landets 4.-9. klasser om at vinde en uge i kunstens tegn på Louisiana i Humlebæk. Konkurrencen om årets lejrskole genoptages i 2022.

  Med Louisiana Lejrskole får I:

  • Kunstoplevelser i verdensklasse
  • Fire workshopdage på Louisiana med plads til kunstneriske eksperimenter
  • Fælles fordybelse og undren
  • Overnatning på vandrerhjem med udsigt over Øresund
  • Morgen- og aftensmad samt madpakke til frokost
  • Ture i skoven og ved vandet
  • Fælles oplevelser og gode grin

  Følg med her på siden eller vores Nyhedsbrev for undervisere, og hold dig opdateret omkring hvornår ansøgningsrunden for Louisiana Lejrskole 2022 åbner. 

 • UNGAKADEMI

  Har du lyst til at arbejde med kunstneriske eksperimenter og processer? Brænder du for kunst? Og er du mellem 14 og 17 år? Så er Louisianas Ungakademi kunsthold helt sikkert noget for dig. 

  Sammen med andre unge og to af Louisianas kunstformidlere kommer du til at gå i dybden med kunsten og kunstnernes teknikker og materialer. Vi henter inspiration til at udvikle idéer i Louisianas udstillinger og kommer blandt andet til at arbejde med tegning, performance og idéudvikling. Undervejs får vi besøg af en billedkunstner, der vil give os et indblik i hvordan en idé opstår og tager form, og hvordan vi kan bruge os selv som en del af et værk.

  I anden halvdel af forløbet arbejder du fokuseret med et større fælles projekt under kyndig vejledning fra Louisianas kunstformidlere. Afslutningsvis er du med til at arrangere en udstilling og festlig afslutning på Kulturstationen Humlebæk.

  UngAkademi er et samarbejde mellem Louisiana og Ungfredensborg, og det er gratis at deltage.

  Vi starter nyt hold i januar 2021. Find mere info og tilmeld dig her. 

 • ARKITEKTURENS FÆLLESSKABER

  Hvordan danner arkitekturen rammen om måden, vi er sammen på? Hvem bestemmer, hvordan arkitekturen ser ud? Og hvad er forholdet mellem arkitektur, krop og landskab? Louisiana har siden åbningen i 1958 haft et mål om at være et levende museum, som skaber rum for samtaler, diskussioner og fællesskaber omkring kunsten. Samtidig er Louisianas identitet båret af en særlig stedsspecifik arkitektur, som understreger fællesskabet mellem natur og arkitektur.

  Disse elementer, som man kunne kalde ’stedets ånd’ på Louisiana, gav anledning til, at Louisiana Learning i 2018 indledte et samarbejde med arkitekt, Ida Flarup Barnett, om at udvikle et forløb for fire 5. klasser fra Langebjergskolen og Nivå Skole med fokus på ARKITEKTURENS FÆLLESSKABER. Forløbet giver børnene et indblik i hvad det vil sige at være arkitekt og lade dem afprøve helt konkrete metoder og teknikker fra arkitektens værktøjskasse.

  Med Louisiana som case undersøger vi forholdet mellem arkitekturen, os selv og naturen omkring os. Undervejs inddrager vi elementer fra arkitektens værktøjskasse som signaturtegning, grundplaner, materialeprøver, modelbyggeri, kortlægning, lokalplaner mm. Projektet leder frem til en udstilling på skolen, hvor elevernes byggegrunde vokser sammen til en fælles bevægelse gennem landskab og arkitektur. 

  Projektet er nomineret til den international arkitektforenings formidlingspris Golden Cubes Awards 2020.

  Projektet er støttet af Statens Kunstfonds huskunstnerordning.

LOUISIANA FOR ALLE

Projekter & samarbejder med særligt fokus på frihed og fællesskaber.

 • STILLE MORGENER: FOR SPECIALKLASSER

  Stille morgener er Louisianas tilbud til specialklasser, hvor I kan bestille et undervisningsforløb og få adgang til museet en time inden almindelig åbningstid. Det gør vi i et forsøg på at skabe ro omkring eleverne og tage tingene i det tempo, der er brug for.

  Vi opdaterer løbende med nye stille morgener.

 • RØDE KORS: MED KUNSTEN SOM REJSEKAMMERAT

  Oplevelse, fordybelse og visualisering – siden 2006 har Louisiana inviteret flygtningebørn fra Røde Kors til gratis undervisningsforløb på museet.

  Mange kommuner vælger at sende flygtningebørn direkte ud i folkeskolerne eller i folkeskolens modtageklasser. Det øger behovet for nye redskaber i klasseværelset ud over den sprogindsats, som allerede er, der kan styrke læreres og elevers kendskab til hinanden og bygge bro over sproglige og kulturelle forskelle.

  På Louisiana har vi siden 2006 udviklet særlige undervisningsforløb for flygtningebørn og unge, som træner deres relationer og evner til at forstå og udtrykke følelser. Eleverne samarbejder om kreative opgaver inspireret af kunstens ideer såvel som deres egne tanker og drømme. Non-verbale redskaber som tegning og kreativt arbejde fungerer som en rød tråd, der hjælper de unge til at fokusere og bygge bro over sproglige udfordringer.

  Projektleder Line Ali Chayder tilbyder at komme ud på jeres skole og give en introduktion og afholde en workshop med udgangspunkt i projektet.

 • NÅR KUNSTEN ÅBNER NYE VERDENER

  Louisiana samarbejder på femte år med Team V på Grydemoseskolen i Espergærde, som er et specialafsnit for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder – psykisk og fysisk handicappede børn og unge. Her går ca. 70 børn og unge i alderen fra 6-16 år.

  I foråret 2020 kastede vi os sammen over farver, akvarier og glas i Ann Veronica Janssens-udstillingen. Sidste år, foråret 2019, lå vi i de bløde senge i Pipilotti Rists forunderlige installationer og svælget i farver, musik, natur, hysteri og sanselighed. I 2017 kiggede vi nærmere på kroppen i kunsten og hentede inspiration hos kunstnere som César, Alberto Giacometti og Rineke Dijkstra. Året inden tog vi fat på Poul Gernes’ striber og hans pyramide, som stod i Louisianas park. Og i 2015 havde vi i samarbejdet fokus på Yayoi Kusamas prikkede værker og tog afsæt i disse.

  Samarbejdet kulminerer en gang årligt dels i en stor familieaften i Louisianas Koncertsal, hvor børn og unge fortæller om kunsten på Louisiana sammen med et par af Louisianas kunstformidlere, dels i en stor flot fernisering på skolen. Dette år blev udstillingen på skolen senere vist på Espergærde Bibliotek.

  Kontakt kunstformidler Helle Søndergaard for yderligere information eller hvis du har forslag til nye samarbejder hso@louisiana.dk