Louisiana åbnede dørene i 1958

Fra begyndelsen var det stifteren Knud W. Jensens tanke, at museet skulle være et sted for moderne dansk kunst. Allerede efter et par år skiftede han dog spor, så Louisiana ændrede sig fra at være en overvejende dansk samling til at blive et internationalt museum med talrige internationale hovedværker.

Netop den tætte kontakt til og samarbejdet med det internationale kunst- og kulturmiljø har siden været en af Louisianas største styrker. Og en af hovedårsagerne til, at det gennem alle årene har været muligt at præsentere et udstillingsprogram, der i den grad har vakt genklang. Louisiana har derved opnået status som et af verdens mest respekterede udstillingssteder og vil også fremover kunne tiltrække udstillinger og kunstnere på et niveau, som få andre danske – og internationale – museer har mulighed for.

Lærte danskerne at elske kunst

Knud W. Jensen satte handling bag mange af tidens visionære tanker om moderne museumsdrift, deriblandt et ønske om at kunst skal have et bredt publikum. Det har altid været synspunktet på Louisiana, at kunst ikke blot er for en elite, men at den rummer erfaringer og visioner for de mange.

Fra starten var det Knud W. Jensens vision at skabe et museum med sjæl, hvor kunsten kunne komme publikum i møde – ikke højstemt, men som noget, der taler direkte til beskueren. Og han understregede det vigtige i behovet for “supplerende indhold”, som kunne medvirke til at levendegøre og berige miljøet. I forbindelse med museets 40 års jubilæum i 1998, skriver han:

Louise, Louise & Louise

Historien om hvorfra Louisiana fik sit navn

Mange, ikke mindst udlændinge, undrer sig over museets navn, og den korte forklaring lyder: En adelsmand og hans tre koner.

Knud W. Jensen valgte nemlig at "overtage" navnet fra det landsted, han efterfølgende omdannede til museum. Ejendommen blev opført og navngivet i 1855 af Alexander Brun (1814-1893), der var officer, hofjægermester og gift med tre kvinder, som alle hed Louise.

Her på sit Louisiana blev han foregangsmand inden for biavl og dyrkning af frugttræer.