Samlingen

Louisianas samling har internationalt format og tager afsæt i tiden fra 1945 og frem til i dag. Den har hovedvægt på maleri og skulptur, men rummer alle genrer og er både en slags DNA-streng for museet og en dynamisk størrelse, som hele tiden udvikler sig.

Louisianas samling tæller over 4000 værker og vokser stadig. Derfor er det kun muligt at vise et udvalg af værker permanent på museet, mens langt flere præsenteres i skiftende præsentationer. Dette er nødvendigt for at give plads til museets mange udstillinger, men lige så vigtig er muligheden for at vise værkerne i nye sammenhænge og konstellationer.

De omkring 50 værker rundt om i Skulpturparken udgør en vigtig – og permanent del – af Samlingen og fremstår som en væsentlig del af Louisiana-oplevelsen året rundt.

Læs mere om Skulpturparken

SÆRLIGT FOKUS

Det har aldrig været et mål for Louisiana at kunne repræsentere hele kronologien i den moderne kunst. Samlingen centrerer sig i stedet om mere fortættede grupper af værker og kunstnere - Giacometti og Jorn f.eks. - men også særlige kunstneriske perioder.

Det gælder f.eks. europæisk Nouveau Réalisme med Yves Klein, amerikansk popkunst med Warhol og Lichtenstein. Tysk kunst i 1980’erne med Kiefer og Baselitz. Samt videokunst fra 1990’erne og frem.

Der arbejdes hele tiden på at forny samlingen og lukke "huller", hvor det er muligt. Museet har f.eks. på den klassisk moderne front kunnet tilføje navne som Louise Bourgeois, Philip Guston og David Hockney, ligesom der er erhvervet hovedværker fra samtidskunsten.

Louisiana lægger desuden vægt på sammenhæng mellem udstillinger og udvikling af samlingen, så udstillingerne efterlader sig "spor".

GIACOMETTI
JORN & KUSAMA

Selv om Louisianas samling som nævnt er i stadig bevægelse, rummer den også en række fikspunkter. Hertil hører ikke mindst Giacometti-salen og Jorn-rummet i Nordfløjen samt Kusamas installation Gleaming Lights of the Souls - sidstnævnte dog kun tilgængelig, når der er adgang til museets Sydfløj.

Det er steder af vidt forskellig karakter, der hver især har opnået en helt særlig og, fristes man til at sige, nærmest mytisk status. Uomgængelige pejlemærker for et Louisiana-besøg.

FIRE SPOR AT SAMLE EFTER

Hvordan udvælger og prioriterer man egentlig køb af nye værker til en samling som Louisianas? I en tid, hvor kunstcenen vel at mærke bliver stadig mere levende, global og følgelig også uoverskuelig. Museets direktør Poul Erik Tøjner taler om en indsats, der følger fire spor:

Første spor: “Vi forsøger at lukke huller eller skabe overgange i den historiske del af samlingen og f.eks. erhvervet værker af Louise Bourgeois, David Hockney og Philip Guston, alle nye klassikere i Humlebæk.”

Andet spor: “Vi supplerer allerede repræsenterede kunstnere med nye værker eller værker fra perioder i deres produktion, som er fraværende. Det gælder f.eks. Georg Baselitz, Sigmar Polke og Asger Jorn.”

Tredje spor: “Vi udbygger med værker af de væsentligste kunstnere i samtiden, der samtidig bidrager til fortællingen om stofskiftet mellem menneske og omverden, som præger så megen kunst i Louisianas Samling.”

Fjerde spor: “Vi bestræber os på at lade udstillingerne efterlade sig varige spor, så udstillingshistorien væves ind i museets kunstneriske identitet. Dette er f.eks. sket i forbindelse med udstillinger af Sophie Calle, Vija Celmins, Shilpa Gupta, Ai Weiwei og Cecily Brown. Og afhænger i høj grad af både privatpersoners og fondes gavmildhed.”

BLIV MIKRO-SPONSOR

Hjælp os med at styrke museets samling – og få fradrag

For Louisiana er det afgørende, at samlingen hele tiden udvikles og styrkes, hvis museet skal bevare sit høje, internationale niveau.

Danske fonde har gennem alle år generøst støttes erhvervelser af vigtig kunst til museet, men faktisk kan du også som privatperson også blive "mikro-sponsor" og for et beløb på bare 200 kr. indgå i kunstkøb sammen med Louisiana Samlingens Venner.

Beløb fra denne pulje har været med til at sikre indkøb af Alicja Kwades smukke stenglober i parken og senest George Condos mageløse værk på papir Mythological Figures, der ses her.

Louisiana Channel is a non-profit website that provides culture to the Internet, extending beyond the museum’s own events. The Louisiana team produces videos about art and culture on an ongoing basis. New videos are posted at the site every week.

Videos on the arts, featuring the artists.

På Louisiana Channel finder du samtaler med og portrætter af mange af de samtidskunstnere, som er repræsenteret i samlingen. Du kan høre en række forfattere læse deres egen tekst om et værk, som er bragt i antologien ‘Looking Writing Reading Looking – 25 forfattere om kunst fra Louisianas Samling’