“Det gælder om at skabe nogle tyngdepunkter, der giver det enkelte museum dets særpræg,” forklarede Louisianas grundlægger, Knud W. Jensen. Da Louisiana åbnede i 1958 var det som et museum for den moderne danske kunst, som Jensen selv i en årrække havde samlet på.

Allerede året efter, på den store Documenta II-udstilling i Kassel, blev han imidlertid ramt af dét, han kaldte et “Documenta-chok”. Knud W. Jensen besluttede at ændre Louisianas kurs, og han så det siden som sin og museets klare mission at formidle den internationale kunst i Danmark.

Skønt museet i en årrække fortsatte med at erhverve værker af danske kunstnere, blev fokus med tiden rettet på danske kunstnere med en international karriere – Asger Jorn og Per Kirkeby f.eks. Et fokus, der dog igen er blevet bredere, efterhånden som dansk samtidskunst spiller en stadigt stigende rolle internationalt.

EUROPA
EFTER 1945

Louisianas Samling tager sit udgangspunkt i årene efter 2. Verdenskrig. På det tidspunkt flyttede danske kunstnere som Robert Jacobsen og Richard Mortensen til Paris og kom i forbindelse med beslægtede billedhuggere og malere, som nu er repræsenteret på museet. Som eksempler kan nævnes Vasarely, Herbin, Dewasne, Albers, Soto samt andre kunstnere, der står konstruktivismen nær, f.eks. Gabo, Bill, Rickey og Calder.

To store donationer har styrket Louisianas samling af konstruktivistisk kunst: I 1986 modtog museet fra The Riklis Collection of McCrory Corporation ca. 200 amerikanske og europæiske værker fra tiden efter 1945, og fra Celia Ascher, New York, en studiesamling af tegninger og gouacher fra den tidlige russiske og europæiske konstruktivisme.

COBRA-bevægelsen, der blev dannet i 1948, som et samarbejde mellem danske, hollandske og belgiske kunstnere, er repræsenteret i samlingen med mange arbejder – ud over danske COBRA-kunstnere gælder dette bl.a. Appel, Alechinsky og Corneille. Andre sider af husets samling af europæisk kunst fra 1950’erne er udbygget med skulpturer af Giacometti og Richier samt arbejder af Dubuffet, Tàpies og Bacon.

1960’ernes europæiske kunst i samlingen har et styrkepunkt inden for bevægelsen Nouveau Réalisme med værker af franske, italienske og schweziske kunstnere som Arman, Yves Klein, Fontana, Tinguely, César og Raysse. Også flere europæiske kunstnere, der gjorde sig gældende i 1960' og 70'erne, er repræsenteret, f.eks. tyske Joseph Beuys og italienske Mario Merz.

I starten af 1980’erne brød det nye, vilde maleri igennem internationalt og bredte sig fra Italien til Tyskland og USA. Maleriets potentiale blev på ny udfordret, det figurative og ekspressive udtryk genintroduceret. Italienerne Cucchi og Paladino, tyske kunstnere som Penck, Immendorf, Lüpertz, Baselitz, Polke, Richter, Kiefer og danske Kirkeby er alle repræsenteret med markante værker.

AMERIKA
EFTER 1945

En række markante værker har givet Louisianas Samling en særlig tyngde inden for de amerikanske bevægelser fra 1950'erne og 1960'erne som Popkunst og Minimalisme samt Color Field. Navne som Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Dine og Oldenburg sikrer Popkunsten en fornem tilstedeværelse på museet, mens den minimalistiske bevægelse er repræsenteret af Sol Lewitt, Ryman, Judd og Flavin.

Gruppen af amerikanske Color Field-malere er ligeledes velrepræsenteret. Museet ejer med ni store og fire mindre arbejder (hvoraf de fleste er doneret af Marcella Louis Brenner) en betydelig samling af malerier af Morris Louis, der suppleres med værker af Rothko, Noland, Kelly og Stella.

Derudover rummer samlingen værker af flere amerikanske kunstnere, der gjorde sig markant gældende allerede i 1960'erne og som også i 1970'erne skabte et rigt og nuanceret værk – det gælder f.eks. Kienholz, Oppenheim og Tuttle. Også 1980’ernes amerikanske New Image-malere som Salle, Fischl og Jenney er repræsenteret med markante værker.

Med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal blev det i 2007 muligt at erhverve A Closer Grand Canyon (1998) af David Hockney. Dette 2 x 7,5 m store hovedværk placerede med et slag Hockney, hvis kunstneriske karriere på mange måder har rod i den amerikanske tradition, helt centralt i museets samling.

SAMTIDSKUNST
1990 OG FREM

1990’ernes kunst er rigt repræsenteret med værker af bl.a. Mona Hatoum, Pipilotti Rist, Sam Taylor-Wood, Sherrie Levine, Gary Hill, Paul McCarthy og Mike Kelley. Louisianas Samling ajourføres ved indkøb og donationer, så den også afspejler de nyeste tendenser og medier i samtidskunsten.

De seneste erhvervelser spænder over vidt forskellige medier og kunstneriske udtryk med værker af bl.a. Jonathan Meese, Julie Mehretu, Tal R, John Armleder, Thomas Demand, Wolfgang Tillmans, Olaf Breuning, Rineke Dijsktra, Superflex, Elmgreen og Dragset, Isa Genzken, Candice Breitz, Runa Islam, Jesper Just, Aernout Mik, Doug Aitken og Bill Viola.

Louisiana har med ad flere gange valgt at vise museets nyerhvervede værker på særlige tema udstillinger. I årene 2012-2015 lykkedes det således, gennem donationer og ved egne køb at erhverve ikke mindre end 162 værker af 71 kunstnere. Et internationalt boost til Danmark, da museets erhvervelser automatisk bliver en del af den danske kulturarv.

Et udvalg af værkerne blev vist på udstillingen Illumination (1.3-11.9 2016) i Sydfløjen. Samlet set den største præsentation af ny kunst i samlingen i museets historie.