Om Louisiana

Louisiana er med sine mellem 600.000 og 700.000 årlige besøgende det mest besøgte museum for moderne kunst og samtidskunst i Skandinavien. Museet er internationalt anerkendt for at vise udstillinger i særklasse, for sin fornemme, stadigt voksende samling og for et dynamisk og levende kulturprogram. Med sin helstøbte arkitektur og naturskønne beliggenhed regnes det også for et af verdens smukkeste.

Louisiana har siden åbningen i 1958 formidlet international kunst og kultur af høj kvalitet til sine gæster i Humlebæk. Sigtet har været – og er – at række ud til mange og mange forskellige mennesker med et stort og varieret udvalg af kunst og kultur fra det 20. og det 21. århundrede.

Louisianas direktør Poul Erik Tøjner forklarer, at museet gerne vil være populært uden at være populistisk, og at en vigtig del af Louisianas formål “er at skabe fællesskab mellem mennesker på tværs af rum og tid.”

Dette bunder i troen på, at det fysiske møde med kunsten og den levende samtale om den har betydning for vores samfund: “Vi bliver klogere,” siger Poul Erik Tøjner, “vi udvider vores erfaring og vores horisont. Ting, vi tager givet, ses pludselig i et andet lys, ting vi ikke vidste lyser pludselig op.

Louisiana ønsker, med hjælp fra kunstnerne og den kunstneriske oplevelse, at være en tidssvarende og bæredygtig ramme for et samvær, der bringer den enkelte og de mange videre. Vi vægter mangfoldighed både i udstillingsprogrammet og i erhvervelserne til museets samling såvel som blandt de mennesker, der arbejder på Louisiana.”

BÆREDYGTIGT LOUISIANA

I november 2023 har museet fremlagt en overordnet strategi for arbejdet med bæredygtighed frem mod 2050. Strategien bygger på et længerevarende forløb under ledelse af en styregruppe, der har involveret både medarbejdere og afdelinger på museet, samarbejde med internationale kolleger (Rijksmuseum, Victoria & Albert, Tate, m.fl.), det danske konsulentfirma Nordic Sustainability samt en fastansat Sustainability Manager. På baggrund af denne strategi udarbejdes - og er der allerede iværksat - handleplaner og en lang række konkrete tiltag, der skal styre museet mod opfyldelse af de skitserede målsætninger.

Louisianas samarbejdspartnere spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre bæredygtighed til et centralt aspekt overalt i museets virke. Det er baggrunden for udarbejdelsen af et adfærdskodeks med miljømæssige, sociale og etiske krav. Det skal sikre, at vi når frem til og opfylder nye standarder i samarbejde med vores partnere.

Louisianas adfærdskodeks

Spørgsmål, kommentarer og ideer vedr. bæredygtighed på Louisiana kan rettes til sustainability@louisiana.dk

VEDTÆGTER, ORGANISATION M.M.

“AT VIRKE TIL FREMME FOR KULTURLIVET I DANMARK”

Louisiana Museum of Modern Art er en selvejende institution. Som privat statsanerkendt museum er Louisiana underlagt museumsloven. Museet modtager omkring 15% i driftsstøtte fra det offentlige, resten finansieres gennem egenindtjening og sponsorer.

 • Museets vedtægter

  Louisianas vedtægter pålægger, at museet i sin drift “gennem sine samlinger, udstillinger og øvrige aktiviteter stedse skal have for øje at virke til fremme for kulturlivet i Danmark.” Læs museets vedtægter

 • Museets organisation

  Her får du overblik over Louisianas bestyrelse, direktion og afdelinger, samt navn og mailadresse på relevante kontaktpersoner. Læs mere

 • Årsrapporter

  Årsrapporter fra 2008 og fremefter kan findes på denne side

 • Museet som arbejdsplads

  Louisiana er en arbejdsplads med næsten 300 ansatte, fordelt på mange faggrupper. Læs mere og se evt. ledige stillinger