Formålet med Lousiana-Fonden er at yde økonomisk støtte til den selvejende institution Louisiana Museum of Modern Art. Ifølge vedtægterne kan støtten udmøntes således:

  • De midler, der skænkes museet, skal fortrinsvis anvendes til indkøb af kunstværker.
  • I det omfang museets indtægter og øvrige tilskud til dets drift ikke dækker museets udgifter, kan fonden yde driftstilskud.
  • Herudover kan fonden yde støtte til museet til nyopførelse af bygninger, erhvervelse af fast ejendom eller mere omfattende reparationer af sådan. Støtte hertil kan eventuelt ydes i form af lån.
  • Fondens vedtægter tilsiger, at det udelukkende er Louisiana Museum of Modern Art, der kan ansøge Louisiana-Fonden om støtte.

Læs mere om Louisiana-Fonden