Louisiana Museum of Modern Art er en selvejende institution. Som privat statsanerkendt museum er Louisiana underlagt museumsloven. Museet modtager omkring 15% i driftsstøtte fra det offentlige. Resten finansieres gennem egenindtjening og sponsorer.

Museets bestyrelse

Lars Henrik Munch bestyrelsesformand (formand)
Dorte Mandrup-Poulsen arkitekt MAA (næstformand)
Michael Pram Rasmussen bestyrelsesformand
Minik Thorleif Rosing professor
Inge Berneke konsulent
Anders Byriel adm. direktør

Direktion

Den daglige ledelse varetages af direktør Poul Erik Tøjner, der tiltrådte i 2000.

Født 1959, lic.phil i nordisk filologi og tidligere kunst- og litteraturkritiker og kulturredaktør på Weekendavisen.

Poul Erik Tøjner er bl.a. forfatter til flere bøger Museernes bedste billeder, Per Kirkeby – Maler samt Munch med egne ord og Louisiana abc. På Louisiana har han også kurateret mange udstillinger: Cezanne & Giacometti, Warhol After Munch, Andreas Gursky, Arktis, Peter Doig, Per Kirkeby m.fl.

Afdelinger

Få en oversigt over organisationens afdelinger, samt navn og mailadresse på kontaktpersoner.