Louisiana er en selvejende institution, der modtager statstilskud. Langt den overvejende del af museets økonomi sikres dog gennem egen indtjening – og ikke mindst med støtte fra partnere, sponsorer og fonde som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, C.L. Davids Fond og Samling, Realdania og Ny Carlsbergfondet.

Louisiana ville ganske enkelt ikke kunne eksistere uden sponsorernes dedikation og generøsitet. Det er med andre ord støtten udefra, der gør det muligt at bevare den særstatus, som Louisiana har opnået gennem årene, både hvad angår museets samling og kvaliteten i udstillingerne.

At være sponsor på Louisiana vil sige at indgå i et levende samarbejde med institutionen med respekt for almindelige armslængdeprincipper og med lyst til at bruge museets enestående faciliteter.

FRITZ HANSEN ER MAIN CORPORATE PARTNER FOR LOUISIANA 2022-2024

PANDURO er sponsor af materialer til Louisiana Børnehus og til Louisiana Learning