Dea Trier Mørch - Ind i Verden

17.1.19 - 28.7.19

Dea Trier Mørchs grafiske værker blev vist i serien Louisiana on Paper. Her blev der rettet et nyt, fokuseret blik på en markant, engageret og politisk kunstner, hvis enkle og nærværende skildringer fra både intimsfæren og samfundslivet prægede særligt 1970'ernes Danmark.

For mange var der tale om et nostalgisk gensyn, mens mødet med Dea Trier Mørch (1941-2001) for andre virkede nyt og øjenåbnende. Trier Mørch begyndte som billedkunstner – som 16-årig blev hun optaget på Kunstakademiets malerskole – men fik sit folkelige gennembrud som forfatter med Vinterbørn. Desuden var hun medstifter af kunstnerkollektivet Røde Mor i 1969. De grafiske værker på udstillingen er udvalgt i kunsterens efterladte arkiv og viser hendes engagement i både den nære og fjerne verden, tidens samfundspolitiske agenda og globale begivenheder.

Udstillingen, der vistes i Buegangen, præsenterede omkring 90 af kunstnerens grafiske værker.

C. L. Davids Fond og Samling støtter Louisiana on Paper.

BILLEDER AF LIVETS BEGYNDELSE

Med Vinterbørn (1976) og billederne af fødsler og fødende kvinder føjede Trier Mørch en helt ny dimension til en billedkultur, hvor dette almenmenneskelige vilkår har været forbløffende ufortalt. Hvor døden er et udbredt tema i billedkunsten, er livets begyndelse et motiv, som først får større kunstnerisk bevågenhed med feminismen.

Dea Trier Mørchs værker er aldeles ikke berøringsangste, når det kommer til kroppen som menneskets udgangspunkt. Der er en respekt i hendes billeder fra fødegangen, hvor kvindernes perspektiv kommer i centrum for billederne. Samme værdighed rummer hendes grafiske arbejder i deres samtidsskildringer, hvor vægten ligger på det sociale og kollektive, og hvor dagliglivet bliver indgang til refleksioner over livet – fra fødsel til død.

BIOGRAFI

Dea Trier Mørch – født 1941 i København, død 2001

1958-64: uddannes fra Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedskolerne i København.
1964-67: studerer på kunstakademier i Prag, Kraków, Leningrad, Beograd og Warzawa.
1968: vender tilbage til Danmark og debuterer med rejseskildringen Sorgmunter Socialisme med tekst og billeder fra Sovjetunionen.
1969-1977: medstifter af kunstnerkollektivet ’Røde Mor’, der forener billedkunst, rockmusik og teater, og hvor Dea Trier Mørchs grafiske arbejde spiller en væsentlig rolle.
1976: får sit folkelige gennembrud med romanen Vinterbørn, der følger 18 kvinder på Rigshospitalets fødegang, og udgiver i de følgende år en række romaner.
1977-1979: gift med musiker Troels Trier med hvem hun får tre børn.