Det kolde øje
Tyskland i 1920'erne

14.10.22 - 19.2.23

Willkommen! En rejse gennem 1920'ernes brølende og eksplosive tyske kunst- og kulturliv. I centrum står periodens markante bevægelse ”Neue Sachlichkeit”, hvis nøgterne realisme spænder fra det krasse og satiriske til det knivskarpe, nærmest kliniske. På en "udstilling i udstillingen" vises fotografen August Sander og hans banebrydende "gruppeportræt" af det moderne menneske.

Udstillingen arrangeres i samarbejde med Centre Pompidou, Paris. og støttes af C.L. Davids Fond og Samling

Kriser og turbulens, men også et vildt og voldsomt kunstnerisk nybrud. Efter Første Verdenskrig gennemlever det tyske samfund under Weimarrepublikken (1918-1933) nogle år med dyb fattigdom og politisk uro, men også med en kortvarig opblomstring af demokratiet og en stærk frihedskultur. Perioden, der får en brat afslutning med nazisternes overtagelse af magten i 1933, kendetegnes af både euforisk skabelse og en stadig fornemmelse af truende opløsning. En “skrøbelig” tilstand, der udmønter og afspejler sig i et rigt og varieret kulturliv.

Moderne tider

Louisianas store efterårsudstilling byder på mere end 500 værker af 90 kunstnere og fylder hele museets Sydfløj. Den blander maleri, tegning, foto, arkitektur, design, film, teater, litteratur og musik. Her sættes der i tematiske kapitler fokus på tidens markante kunstneriske strømning ”Neue Sachlichkeit” (på dansk ”ny saglighed” eller ”ny objektivitet”).

I et samfund, præget af store omvæltninger og modsatrettede kræfter, søger Neue Sachlichkeit-kunstnerne at indfange den moderne hverdag og at fremstille almindelige menneskers liv og virke på en realistisk og nøgtern måde – renset for enhver følsomhed og ofte i en bevidst forskruet eller fortegnet form.

Krisetid og dekadence

Livet i storbyen, den moderne, funktionalistiske arkitektur, industrialiseringen og de tekniske landvindinger er udbredte motiver for periodens kunstnere, men også tidens brusende forlystelsesliv med natklubber, cabareter, seksuel frigjorthed, promiskuitet og prostitution. Sideløbende ses socialkritiske skildringer af arbejderklassens svære levevilkår, kvindernes nye rolle og overklassens dekadente livsstil. Det er alt sammen temaer, som udstillingen folder ud på tværs af kunstarterne og ved hjælp af et omfattende historisk materiale.

August Sander

Som udstilling i udstillingen vises et stort udvalg af den tyske fotograf August Sanders (1876-1964) livsværk ”Menschen des 20. Jahrhunderts” (Mennesket i det 20. århundrede). Sander påbegyndte det i 1919 med en ambition om at skabe en encyklopædisk og komparativ dokumentation.

August Sander, Sekretær ved Vesttysk Radio i Köln, 1931 / 1950s. © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Cologne; VISDA, Copenhagen, 2022/23

August Sander portrætterede såvel fremtrædende som anonyme tyskere fra alle samfundslag i en enkel og nøgtern billedstil, der på eksemplarisk vis skildrer markante ’typer’ for samtidig at lade individet træde i karakter. Det monumentale billedatlas bestående af over 600 sort-hvide fotografier udgør i sin helhed et enestående gruppeportræt af det tyske samfund under Weimarrepublikken og er en klassiker i europæisk kunst-og fotografihistorie.