Det uerstattelige menneske

23.11.23 - 7.4.24

Aura Rosenberg, "Ann Craven/Chelsea" 1996

Hvordan er vilkårene for kreativitet i den kunstige intelligens' tidsalder? Og er der grund til at frygte, at den kunstige intelligens vil overtage og overgå menneskets kreative evner? På denne stort anlagte, tværfaglige udstilling søger Louisiana at indkredse fænomenet kreativitet ud fra et bredt, humanistisk perspektiv og ved at inddrage alt fra kunst og litteratur til psykologi og naturvidenskab.

Udstillingen støttes af A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond & Det Obelske Familiefond.

Med en stor tematisk udstilling om menneskets kreativitet – og hvad den betyder for alle de processer, vi orienterer os i og med – runder Louisiana året af og tager et kraftspring ind i 2024. Her skrives nemlig et nyt og vægtigt kapitel i den række “fantastiske fortællinger”, hvor museet blander kunst og kulturhistorie for at skabe større, dybere og mere perspektivrige historier – som det tidligere har været tilfældet med f.eks. Arktis, Månen eller Mor.

Det uerstattelige menneske – kreativitetens vilkår i den kunstige intelligens’ tidsalder bliver altså en tværfaglig udstilling, der inddrager kunst, litteratur, kulturhistorie, naturvidenskab m.m. Den vil ikke alene kigge på det kulturelle område, men på samfundet generelt, og vise hvordan kreative processer er afgørende i alle “afkroge” og på alle niveauer. Derfor er der heller ikke tale om en hyldest til kunsten, men derimod til den kunstneriske proces, som er ligeså afgørende i videnskaben, som den er i atelieret.

Det fundamentalt menneskelige

Kreativitet handler måske snarere om, hvordan man arbejder end om, hvad man arbejder med. Hvorfor det også er noget, vi alle har potentialet til at kunne, uanset hvad vi laver. Og i den forstand er det definerende for os: dét, at vi ikke endeløst gør det samme, men udvikler og genopfinder os selv og vores behov hele tiden. Det kreative er dermed noget fundamentalt menneskeligt – en humanismens kerne.

Udstillingen vil være opdelt i flere kapitler og starte med Barnet og Maskinen som repræsenterer to centrale motiver i vores kultur og forestillinger om det kreative. Anden del fokuserer på den kreative proces, samlet i to hovedkapitler Tid og Krydsbestøvning.. Her afsøges bl.a. værdien af dét, vi ellers sjældent værdisætter i vores samfund, hvad enten det er i arbejdslivet, uddannelsessystemet eller vores eget indre liv. Det kan f.eks. være kedsomhed, overspringshandlinger og den dybe søvn – eller dét at give sig god tid og turde fejle.