Forensic
Architecture
- vidner

20.5.22 - 23.10.22

Den femte udstilling i serien Arkitekturens Værksteder var et møde med den radikale forskningsenhed Forensic Architecture. Den opererer i et krydsfelt mellem arkitektur, journalistisk, jura, datalogi og menneskerettigheder med det formål at afdække, kortlægge og vidne om konflikter og forbrydelser rundt om i verden.

Udstillingsserien Arkitekturens Værksteder var støttet af den filantropiske forening Realdania.

“Forensic” kan oversættes til “retsmedicinsk” eller “retsteknisk”, og det giver måske bedst mening at betegne Forensic Architecture som en blanding af kriminalteknisk enhed og journalistisk “gravergruppe”. Deres praksis ligger langt fra dét, vi normalt forbinder med arkitektur og handler ikke om at tegne nye bygninger, men om at bygge modeller til at se på verden med.

VIRTUELLE RUM

Forensic bruger arkitekturens metoder til at afdække og indsamle bevismateriale og vidneudsagn om forbrydelser

Forensic Architecture beskæftiger sig med at opklare forbrydelser mod civile og krænkelser af menneskerettigheder, begået af stater, udøvende magter, militær og virksomheder. Ofte sker dette i tæt samarbejde med NGO-organisationer.

De indsamler data og benytter sig af billedmateriale fra internettet, som dokumenterer angreb på civile, miljøkatastrofer, brande, luftangreb, migration osv. Og så bruger de arkitekturens metoder til at analysere og modellere rum eller bygge dem virtuelt. Det sker alt sammen i forsøget på at kaste nyt lys over begivenheder og give vidner muligheden for at blive hørt.

VIDNER, DATA, SPOR

Forensic Architecture udvælger og sammensætter deres dokumentation i ’billedrum’ og videofortællinger, der er bygget op omkring den rumlige oplevelse af en hændelse. Grundlæggende er tanken, at også arkitekturen har en hukommelse, og at enhver form for kontakt efterlader spor. Bygninger, mursten, støv, planter, vand - alle materialer kan vidne, hvis de formidles og gives en stemme.

Udstillingen på Louisiana fokuserede netop på gruppens arbejde med vidner og brugen af rumlige konstruktioner som en del af vidnesbyrd og bevisførelse. Den bestod af tre dele: Vidner, Sansemåder og Omrejsende vidner og præsenterede de mange forskellige typer vidner, spor og data, der udgør kernen i Forensics arbejde. Udstillingen rummede også rekonstruktioner af gerningssteder, der er genopført i skalaforhold 1:1.

Tværfaglig aktivisme

Forensic Architecture tæller foruden arkitekter også kunstnere, filmfolk, journalister, software udviklere, videnskabsfolk og jurister. De har base på Goldsmiths University i London og enheden er stiftet af og ledes af arkitekten Eyal Weizman.

Udstillingsmediet bruger Forensic Architecture til at skabe opmærksomhed omkring igangværende efterforskning, hvor interaktionen med publikum ofte indgår som et led i den samlede efterforskning. De har bl.a. været repræsenteret på Documenta i Kassel og Arkitekturbiennalen i Venedig.

Anmeldelser

politiken

Fremragende og effektivt iscenesat. Man træder ind i et mørkt rum. Og derfra udfolder den sig i håndtegninger, videoer og installationer. Det er kompliceret og på sin vis nørdet stof. Men det er forrygende fortalt.

berlingske

Det er mørke områder, Forensic Architecture går ind i, men udstillingen viser, hvor meget lys en arkitektonisk analyse kan kaste ind i disse brutale og ofte løgnagtige rum. Hvis man tror, arkitektur bare handler om at pynte på verden, bliver man meget klogere på Louisianas fremragende, nærmest uomgængelige udstilling.

Dagens Nyheter

Gribende og syleskarpe gengivelser af mørklagte forbrydelser på denne rystende og højinteressante udstilling - det er den bedste præsentation af Forensic Architecture virke, jeg endnu har set.

Arkitekten

Louisiana skal have stor ros for at visualisere Forensic Architectures arbejde og gøre det tilgængeligt for arkitekter og andre interesserede.

kunsten.nu

Et sjældent og mesterligt stykke udstillings- og formidlingsarbejde, der understreger den iver og motivation, der driver organisationens usammenlignelige kamp for retfærdighed rundt omkring i verden.

Arkitekturens værksteder

Udstillingen var den femte i Louisianas serie af seks monografiske arkitekturudstillinger, der stiller skarpt på tegnestuernes arbejdsproces og giver indblik i, hvordan ideer bliver til form. Seriens arkitekter er især optaget af bæredygtighed og politiske og sociale udfordringer som eksempelvis klimaforandringer, overbefolkning, urbanisering og kulturarv.

2017 åbnede udstillingsserien Arkitekturens Værksteder med et portræt af den kinesiske tegnestue Amateur Architecture Studio med Wang Shu og Lu Wenyu i spidsen.
2018 fulgte udstillingen So Far … med chilenske Alejandro Aravena og tegnestuen Elemental.
2019 vistes den tredje udstilling i serien med mexicanske Tatiana Bilbao.
2020-21 præsenteredes den indiske arkitekt Anupama Kundoo i en udstilling med undertitlen Taking Time