Forensic Architecture

5.5.22 - 23.10.22

Den femte udstilling i serien Arkitekturens Værksteder bliver et møde med den radikale og tværfaglige tegnestue Forensic Architecture. Den opererer i et krydsfelt mellem arkitektur, journalistisk, jura, datalogi, menneskerettigheder, miljø mm med det formål at afdække, kortlægge og vidne om problematikker, konflikter og forbrydelser i hele verden.

Realdania støtter udstillingsserien Arkitekturens Værksteder.

“Forensic” oversætter vi på dansk til “retsmedicinsk”, og måske kan tegnestuen “Forensic Architecture” og deres virke derfor bedst beskrives som en blanding af kriminalteknisk enhed og journalistisk “gravergruppe” – med en praksis, der ligger langt fra dét, vi normalt forbinder med arkitektur. Hvor andre tegnestuer bygger op, passer til og tænker i materialitet og konstruktion, har Forensic Architecture i stedet fokus på at grave sig ned, afdække og bære vidnesbyrd.

Tværfaglig aktivisme

Forensic Architecture opererer som en slags tværfaglig forskningsenhed, der benytter sig arkitekturens teknikker og teknologier i sin aktivistiske praksis og beskæftiger både arkitekter, kunstnere, filmfolk, journalister, software udviklere, videnskabsfolk og jurister.

De har base på Goldsmiths University i London, ledes af arkitekten Eyal Weizman og beskæftiger sig med at opklare forbrydelser mod civile ved blandt andet at analysere arkitektur og landskab ud fra tanken om at også arkitekturen har en hukommelse.

BYGGER VIRTUELLE RUM

Forensic bruger digital arkitektur til at afdække og belyse forbrydelser

Forensic Architecture beskæftiger sig med alt fra droneangreb, miljøkatastrofer foranlediget af skovhugst eller produktion, bådflygtninge, politivold under demonstrationer og mord på civile, og arbejder ofte tæt sammen med NGO-organisationer.

I stedet for at gøre arkitekturen selv til genstand for analyse gennem modeller og billeder, bygger Forensic Architecture modeller og virtuelle rum for herigennem at se specifikke begivenheder på en ny måde. De har udviklet interviewmetoder, hvor digital arkitektur bygges op i samarbejde med vidner for at hjælpe med at sætte ord og billede på erindringen.

Forensic Architecture arbejder æstetisk med bevismaterialer og udstiller det på gallerier og museer, men med en social dimension. Gennem opbygningen af begivenheder i film, billede og lyd udfordres de gængse rammer for bevisførelse, og både bevismateriale og vidner, der normalt ikke høres inden for den etablerede retspraksis, får en stemme.

Udstillingsmediet bruger Forensic Architecture til at skabe opmærksomhed omkring igangværende efterforskning, hvor interaktionen med publikum ofte indgår som et led i den samlede efterforskning. De har bl.a. været repræsenteret på Documenta i Kassel og Arkitekturbiennalen i Venedig.

Arkitekturens værksteder

Udstillingen er den femte i Louisianas serie af seks monografiske arkitekturudstillinger, der stiller skarpt på tegnestuernes arbejdsproces og giver indblik i, hvordan ideer bliver til form. Seriens arkitekter er især optaget af bæredygtighed og politiske og sociale udfordringer som eksempelvis klimaforandringer, overbefolkning, urbanisering og kulturarv.

2017 åbnede udstillingsserien Arkitekturens Værksteder med et portræt af den kinesiske tegnestue Amateur Architecture Studio med Wang Shu og Lu Wenyu i spidsen.
2018 fulgte udstillingen So Far … med chilenske Alejandro Aravena og tegnestuen Elemental.
2019 vistes den tredje udstilling i serien med mexicanske Tatiana Bilbao.
2020-21 præsenteredes den indiske arkitekt Anupama Kundoo i en udstilling med undertitlen Taking Time