Gennem tiden

7.12.18 - 28.7.19

Louisiana præsenterede et tematisk tilbageblik på den historik og de historier, der har præget tilblivelsen og udviklingen af museets samling.

I museets Østfløj kunne man se et udvalg af den historiske del af samlingen med fokus på såkaldte “tyngdepunkter”, nemlig europæisk og amerikansk kunst fra årene efter Anden Verdenskrig, konstruktivisme og Pop Art. Hermed blev der – i koncentreret form – givet et overblik over, hvordan samlingen er blevet til og har udviklet sig gennem tiden – og dertil en række fortællinger om, hvordan forskellige kunstnere har gjort deres indtog i samlingen.

Da Louisiana åbnede i 1958 var det med en samling af moderne dansk kunst, som primært bestod af stifteren Knud W. Jensens private samling. Allerede få år efter ændrede museet kurs til et internationalt Museum of Modern Art, især fordi Knud W. Jensen mødte den internationale kunst under et besøg på documenta II i Kassel i 1959. Herefter viste Louisiana den udenlandske kunst gennem skiftende udstillinger, men også ved at erhverve den til samlingen.

DONATIONER OG NYE MULIGHEDER

I de første år modtog Louisiana ikke offentlig støtte, og der kunne kun undtagelsesvis skaffes midler til kunstkøb. Erhvervelser, der var grundlæggende for samlingen, blev i 1960’erne hovedsageligt muliggjort med midler fra Ny Carlsbergfondet, som generøst har støttet museet siden. Det gælder især modernismens europæiske klassikere som Henry Moore, Alexander Calder og Jean Arp, der alle har flere skulpturer i Parken, Alberto Giacometti og Francis Bacon, hvis værker kan ses i Nordfløjen, samt Germaine Richier, Jean Dubuffet og Picasso.

Louisianas samling tager sit udgangspunkt i tiden omkring 1950. Under opbygningen af den internationale samling var det vigtigt for museet at repræsentere de to internationale bevægelser, som danske kunstnere har haft et berøringspunkt med. På den ene side kunstnersammenslutningen Cobra, på den anden side gruppen af konstruktivistiske kunstnere.

To store donationer har styrket samlingen af netop konstruktivistisk kunst væsentligt: I 1986 modtog museet ca. 200 amerikanske og europæiske værker fra tiden efter 1945 fra The Riklis Collection of McCrory Corporation, en samling i New York. Og fra den amerikanske kunstsamler Celia Ascher har Louisiana modtaget en fornem samling af tegninger og gouacher fra den tidlige russiske og europæiske konstruktivime.

Den amerikanske Pop Art er et væsentligt kapitel i det 20. århundredes kunsthistorie, og Louisiana har en fornem samling med vægt på Andy Warhol. Knud W. Jensen var i 1960’erne meget opsat på at gøre museet til et vindue til verden – ikke mindst til Amerika, der på det tidspunkt var på stor afstand af Europa. Siden har museet haft et særligt forhold til amerikansk kunst, som er blevet et vigtigt omdrejningspunkt i museets samling.

I løbet af 1970’erne blev museets økonomi forbedret og Louisiana kom på museumsloven og fik tildelt offentlig støtte. Museet erhvervede herefter værker af de kunstnere, som længe havde stået på ønskelisten, men som der ikke tidligere var økonomi til. Det blev foretaget markante maleriindkøb især af amerikanske kunstnere, herunder de førende popkunstnere Jim Dine, Andy Warhol og Roy Lichtenstein.