Homeless Souls

27.6.19 - 21.9.19

Eksil og landflygtighed er gennemgående temaer for den række markante, internationale kunstnere, der var samlet på denne udstilling. Alle forholder de sig til – og bearbejder – egne historier og erfaringer i værker, der fremstår både aktuelle og tidløse, alment menneskelige og stærkt personlige.

Homeless Souls var et møde mellem et dusin kunstneriske stemmer – fra bl.a. Iran, Irak, Nigeria, Algeriet og Kosovo – der talte om landflygtighed som politisk og eksistentiel realitet. Her var både personlige og kollektive fortællinger, der rummede nye vinkler på temaer som eksil, grænsedragninger, borgerskab, bevægelser på tværs af grænser, hemmelige rejser og identitet.

Fælles for udstillingens kunstnere er, at de eksperimenterer med nye visuelle strategier, poetiske virkemidler og kunstneriske greb for at bringe os nærmere eksilet som levet realitet. Dermed peger de også på kunstens mulighed for at sætte nye og andre billeder på en realitet, vi dagligt møder gennem nyhedsmediernes dokumentarfotografi.

RUM FOR FÆLLESSKAB

Udstillingens medier og kunstneriske greb spændte vidt – fra eksperimenterende dokumentarfilm over skulptur og maleri til installationskunst. Men på tværs af medierne og deres individuelle stemmer delte kunstnerne et fælles anliggende: De bruger kunsten som et rum, hvor historiske begivenheder og personlige traumer kan undersøges og deles.

Som al væsentlig kunst bliver det specifikke i deres værker gjort til udgangspunkt for almenmenneskelige erkendelser. Værkerne på Homeless Souls afspejlede derfor ikke alene vores samtid, men berørte temaer, der peger både frem og tilbage i tid. Hermed forbinder de os med tider, steder og skæbner, der ikke er vor egen.

Homeless Souls blev vist i Søjlesal og Store Sal i Louisianas Østfløj. Flere af værkerne var skabt specielt til udstillingen.

Deltagende kunstnere

Kader Attia (f. 1970, Frankrig)
Tiffany Chung (f. 1969, Vietnam)
Forensic Oceanography (Lorenzo Pezzani (f. 1982, Italien) & Charles Heller (f. 1981, USA))
Shilpa Gupta(f. 1976, Indien)
Ramin Haerizadeh (f. 1975, Iran), Rokni Haerizadeh (f. 1978, Iran), Hesam Rahmanian (f. 1980, USA)
Petrit Halilaj (f. 1986, Kosovo)
Hiwa K (f. 1975, Irak)
Nalini Malani (f. 1946. Født i Karachi, det udelte Indien)
Otobong Nkanga (f. 1974, Nigeria)
Erkan Özgen (f. 1971, Tyrkiet)
Lydia Ourahmane (f. 1992, Algeriet)
Kara Walker (f. 1969, USA)