ILLUMINATION

1.3.16 - 11.9.16

Louisiana viste et udvalg af næsten hundrede værker, erhvervet og doneret til museet i perioden 2012-2015. Udstillingen var den største præsentation af ny kunst i samlingen i museets næsten 60-årige historie og udfoldede så forskellige genrer som maleri, foto, skulptur og installation fra mange dele af verdens hjørner.

På Louisiana skal muligheden for et dybdegående indblik i samtidens kunst være til stede. Derfor havde museet ambitiøse mål for erhvervelsen af samtidskunst: det holdte museet i live og skabte overraskende og øjenåbnende perspektiver på vores nutid.

Siden 2012 har Louisiana erhvervet 162 værker af 71 kunstnere gennem donationer og ved egne køb – og således givet den danske kulturarv et internationalt boost. Det var et udvalg af disse værker, som blev samlet på Illumination og som spændte fra små, intime størrelser til gigantiske lærreder og fra komplette serier til installationer, der fylder et helt rum.

Illumination var et møde med navne som Andreas Gursky, Franz West, Cindy Sherman, Julie Mehretu, Alex Da Corte, Tacita Dean samt mange flere fra den globale kunstscene. Et stort felt af såvel kendte som herhjemme endnu ukendte samtidskunstnere – herunder adskillige debutanter i museets samling.

KRISTELIGT DAGBLAD

"Ros til Louisianas bredspektrede og kvalitative nyinkøb, som slutter sig smukt til den eksisterende samling, og som yderligere er en blodtransfusion af nye medier, kunstneriske strategier og motiver til museets efterhånden omfattende samling."

INFORMATION

"Der er mange gode grunde (altså værker) til at besøge Louisianas samlingsudstilling... Hvor andre museer er hårdt pressede på indkøbsbudgetterne, så virker Louisianas præsentation som en magtdemonstration uden lige - både i national og international regi."

SYDSVENSKAN

"Det lykkes igen Louisiana at finde balancen mellem at være et udflugtsmål med en fantastisk beliggenhed og samtidig forny sig indholdsmæssigt, så det samtidig føles forankret i institutionens tradition og historie."

KUNSTEN ER SOM ET UR, DER GÅR FORUD

Louisiana er med i front blandt de europæiske museer, hvad angår erhvervelse af samtidskunst. Men hvorfor egentlig blive ved med at købe kunst, når der nu ikke er plads til at vise alt det, museet i forvejen råder over? Louisianas direktør Poul Erik Tøjner forklarer:

“For det første er samlingen museets DNA-streng. Det er herfra vi kan trække nye fortællinger frem i lyset, det er herfra vi kan kombinere os frem til overraskende og nye møder mellem værker, som folk måske allerede føler, de kender til bunds.

Vi køber således stadig kunst på Louisiana, som tidsmæssigt er af ældre dato, fordi det udvider feltet omkring det, vi allerede er fortrolige med.

Det meste af det, der erhverves er imidlertid samtidskunst, fordi det hele tiden giver museet lejlighed til at forny kontakten (og kontrakten) med vores nutid og nære fremtid.

Kunsten er som et ur, der går forud, skriver forfatteren Franz Kafka et sted, så vil man vide, hvordan verden ser ud i morgen, er det ikke uklogt at spørge kunstnerne, hvordan de ser den i dag.”

Poul Erik Tøjner

MØD KUNSTNERNE PÅ LOUISIANA CHANNEL

Som introduktion til ikke mindst de kunstnere, der var nye i samlingen, producerede Louisiana Channel en række interviews, der blev vist på skærme rundt om i Illumination ved kunstnerens værk. Yoko Ono, Catherine Opie, Mark Bradford og Sterling Ruby var blandt de interviewede - og interviewene kan naturligvis også ses online på Louisiana Channel website