Jeff Wall

12.3.15 - 21.6.15

Den canadiske kunstner Jeff Wall er en af tidens betydeligste billedmagere og en af fotografiets mestre. Han tilrettelagde sine ikoniske billeder med en omhu, som var det et udfoldet teaterstykke i flere akter.

Jeff Wall (f. 1946) er en moderne klassiker, hans motiver er referencer, når der skal skrives kunsthistorie om det tyvende århundredes sidste tre til fire årtier. Hans billeder fastholder os i kraft af en udfoldet og aldrig fuldt ud forklaret eller gennemskuelig fortælling. Som kunstneren siger: ”Det er dig der skriver manuskriptet”. Og hermed inviteres vi til at agere medfortolkere af Walls velkomponerede fotografiske værker.

Udstillingen blev vist i museets Sydfløj og præsenterede 35 af kunstnerens vigtigste værker fra årene 1996-2013 – såvel de berømte lysbokse som farve- og sort-hvide fotografier. Udstillingen blev til i samarbejde med Stedelijk Museum Amsterdam og Kunsthaus Bregenz i Østrig.

TRE TING PÅ ÉN GANG

Jeff Wall har siden 1970’erne benyttet fotografiet som medium. Ikke blot som alternativ til maleriet, men på helt nye måder, der også bruger andet end mediets oplagte dokumentarpotentiale.

Dermed står han som en af dem, der afgørende har ført fotografiet ind i kunsten.

Wall betragtede sine værker, som udstillingens titel Tableaux Pictures Photographs indikerede, som fritstående kunstneriske objekter, der hænger på en væg. De kunne forstås som 'malerier' – dvs. som tableauer i ordets franske betydning – som 'billeder' i en bredere kontekst, og endelig anskues som produkter af det fotografiske medie. Jeff Wall ønskede med andre ord, at vi opfattede hans værker som alle tre ting på én gang.

AT SE BILLEDET SOM ET DIGT

Opdag hvad der inspirerer og motiverer Jeff Wall. I forbindelse med kunstnerens udstilling, havde Louisiana Channel interviewet ham.

I videoen her kan du høre Wall fortælle om udvalgte værker i udstillingen – og om hvordan vi kan se på kunstnerens billeder præcis på sammen måde, som når vi læser et digt.

JYLLANDS-POSTEN

"Jeff Walls fotografier er gennemarbejdede, kompositionelt udadlelige, og så er de fulde af skønhed og af historier og fortælling."

BERLINGSKE

"Louisiana viser en god, gedigen og gennemtænkt udstilling af Jeff Wall....enorme lyskasser med store fotografier af profane motiver, der undertiden antager sakral karakter - og under alle omstændigheder indeholder lag af fortællinger og betydninger."

KRISTELIGT DAGBLAD

"Den canadiske kunstner Jeff Wall viser på Louisiana sin spændvidde: Nogle af hans billeder er vilde og fyldte, andre næsten tomme og helt enkle."

POLITIKEN

"Jeff Walls fotografier er altid resultatet af en bevidst beslutningsproces...nogle af dem er et erindringsstof, oplevelser fra virkeligheden, fjerne i både tid og sted, der er gjort til nære oplevelser som fotografi."

DET MODERNE FOTOGRAFIS MAESTRO

Jeff Wall er fra Vancouver, Canada, hvor han også i dag arbejder og har sit studio. I 1970’erne begynder han at producere og udstille sine store transparente fotografier, der monteres på reklameskilts-agtige lysbokse. Siden er hans værker blevet ikoniske eksempler på, hvad samtidens kunstfotografi kan, og i 1992 udstiller Wall på Louisiana for første gang med værker fra 1970’erne og frem.

Jeff Wall har løbende udviklet og eksperimenteret med sin tilgang til fotografimediet – i 1996 laver han sit første sort-hvid fotografi, og netop disse og flere af hans andre nyeste arbejder kan ses på denne udstilling.

Sideløbende med sit kunstneriske virke har Wall skrevet og teoretiseret over kunstneriske problemstillinger. Han har en MA i kunsthistorie fra University of British Columbia, Vancouver, har studeret sin Ph.D. på Courtauld Institute of Art i London samt undervist på forskellige universiteter. At han er en kunsthistorisk begavelse er tydeligt i hans værker, hvor teoretiske perspektiver på repræsentation samt linjer til den store kunsthistorie ofte udfoldes.

MONOLOGUE

Jeff Wall er berømt for at erklære, at han i sine værker "ikke begynder med fotografiet", et standpunkt der viser hans betoning af værkets ide før dets materielle udførelse. Udgangspunktet kan være noget, kunstneren har set, en følelse eller noget erindret, men der er ikke tale om nøje rekonstruktioner.

Ofte er det langvarige forberedelser, der ligger til grund for det færdige værk. Et af udstillingens nyeste værker - Monologue (Monolog) fra 2013, forestiller en gruppe af tre sortklædte, midaldrende mænd i samtale en sen aftentime under en gadelygtes skær. Kunstneren kender de tre mænd særdeles godt – figuren yderst til højre i fotografiet er nemlig Walls bror, men de to andre er brorens tætte venner. Fascineret af deres samtaler og interaktion besluttede kunstneren sig for, at han ville fotografere dem.

Umiddelbart er de tre mænd placeret i et villakvarter med høje graner, buskads, metalhegn og en mørk ejendom i baggrunden - men ser vi nærmere efter står de tre mænd faktisk på en scene som i et teater, hvor kun baggrundskulissen forestiller et udendørsmiljø, mens stolene og underlaget de står på markerer et indendørsrum.

Fotografiet fremstod scenisk, og Wall indbød os til at digte videre på værket - er det et motiv af tre mænd ved korsets fod? Venter de på noget? Eller er de gået afsides for at drøfte et internt anliggende? Beskueren kunne kun gisne, men scenen fastholdte suspense og nysgerrighed.

VI ER ALLE SKUESPILLERE

For Jeff Wall er skuespil en del af selve det at være menneske - og i hans fotografier lader han ofte de afbillede personer gennemspille de samme handlinger igen og igen. I Louisiana Channels video kan du se kunstneren i samtale med kunsthistorikeren Thierry De Duve i Louisianas Koncertsal – og høre mere om hans tilgang til de mennesker, steder og motiver, han arbejder med i hans værker.

MALERISKE KOMPOSITIONER

Wall komponerede sine billeder præcis som en maler, især hvad figurernes placering og værkernes skalering angik. Koblet med fotografiets særlige evne til at fastholde verdens overflader blev hans værker til et møde mellem noget virkeligt – et motiv fra den absolut almindelige verden – og noget mindre virkeligt, som havde en filmisk og poetisk effekt.

Billedmageren Wall henter sine forbilleder i kunsthistorien, i litteraturen og andetsteds – nogle fotografier forekommer at være i slægt med billeder helt tilbage i renæssancen, andre trækker på film og snapshot-traditionen.

Især er kunstneren inspireret af ældre perioders brug af figurer til at skabe en billedfortælling, som det eksempelvis ses hos barokkens mestre eller hos en kunstner som Manet. Derved skrev Walls fotografier sig ind i verdenskunstens fortælling.