Værker af den danske kunstner Asger Jorn fra Louisianas og Kunsten i Aalborgs samlinger var sat sammen i en dynamisk dialog i Nordfløjen. Denne præsentation var det første synlige eksempel i Humlebæk på et nyt, nært samarbejde mellem de to museer.

Asger Jorn (1914-73) er en central figur for både Louisiana og for Kunsten i Aalborg, men han indtager rollen på forskellig vis, da museernes historik og samlingernes karakter er forskellig.

Jorn selv, som anså sit virke for på én gang pæredansk og international, ville være den første til at hilse denne tilsyneladende dobbelthed velkommen. Tilsammen gav denne præsentation med værker fra de to museer et nuanceret blik på de store linjer i Jorns kunst, og rækkevidden i værket bevidner hans status som det 20. århundredes væsentligste danske kunstner.

SAMMENHÆNG & SOLOLØB

Mødet mellem Kunsten og Louisianas Jorn-værker viste både kunstnerens tidlige år og internationale karriere.

Kunsten Museum of Modern Arts samling viser hovedsagelig Jorns tidlige udvikling i krigsårene herhjemme og frem til midten af 1950’erne, hvor hans virke primært er i udlandet.

Man kan derfor tale om, at Jorn-værkerne på Kunsten viser fundamentet for den sene, internationalt berømmede kunstner, som Louisianas samling rummer markante eksempler på.

På Kunsten indgår Jorn typisk i tæt sammenhæng med kredsen af samtidige danske kunstnere fra krigsårenes avantgarde, mens han på Louisiana vises solo uden den danske kontekst og på den led afspejler museets kursskifte kort efter åbningen i retning af et internationalt fokus.

Historien om Jorn på Kunsten og Louisiana er også historien om den indsigt og generøsitet, som private samlere og fonde gennem årene har begavet institutionerne med: Kunstens samling baserer sig på erhvervelsen i 1967 af Anna og Kresten Krestensens enestående samling.

Louisianas stifter, Knud W. Jensen, viste tidligt interesse for Jorn og erhvervede en række centrale værker, men først med Jytte og Dennis Dresings donation fra The Merla Art Foundation i 1999-2003 fik samlingen af Jorn en tyngde på linje med andre af det 20. århundredes klassikere på museet i Humlebæk.

SPRÆNGTE ALLE RAMMER

Asger Jorn (1914-1973) er en af de helt centrale personer i det 20. århundredes danske kunst.

Han var en på alle måder grænseoverskridende kunstner – både hvad angik det internationale kunstliv, COBRA-bevægelsen, Situationistisk Internationale med meget mere, men også i forhold til sine tanker om kunstnerens position i samfundet.

Hans udfordringer af kunstens stof, af materialerne, var legendarisk og livslang. Han arbejdede med og bearbejdede samtlige kendte kategorier inden for billedkunsten, og havde et særligt øje for netop at sprænge kategoriseringer, hvis det overhovedet var ham muligt.