Karin Mamma
Andersson

6.5.21 - 19.9.21

Svenske Karin Mamma Andersson (f. 1962) står som én af sin generations væsentligste malere, og med udstillingen på Louisiana præsenteres hun for første gang i stort udtræk i Danmark.

I Karin Mamma Anderssons billeder åbner sig et univers af suggestive og emotionelt ladede fortællinger: Vidstrakte landskaber, hvis træer går i opløsning for øjnene af dig, interiører hvor malede felter abrupt åbner for et blik ind i helt andre verdener, portrætter af rygvendte figurer, som ikke møder dit blik, og sorte huller, hvor blikket er i frit fald.

Karin Mamma Andersson bygger sine malerier op på et væld af kunsthistoriske referencer og fundne fotografier, film og historiske udklip. Det er maleri på maleri, billeder på billeder. I de færdige værker filtreres alt dette gennem hendes særegne kunstneriske blik – på én gang tørt registrerende og farvefyldt digterisk – og en ny verden toner frem.

Udstillingen med Karin Mamma Andersson bekræfter museets engagement i maleri og ligger i forlængelse af tidligere udstillinger af generationsfæller som Cecily Brown, Daniel Richter og Peter Doig.

Louisiana Channel is a non-profit website that provides culture to the Internet, extending beyond the museum’s own events. The Louisiana team produces videos about art and culture on an ongoing basis. New videos are posted at the site every week.

Videos on the arts, featuring the artists.

Kom med inden for i Karin Mamma Anderssons atelier og hør hende fortælle om sin proces og sine inspirationskilder. "At male er hårdt arbejde, og man er udsat og sårbar, så jeg har bevaret mantraet fra da jeg dyrkede sport som ung. Når jeg er ved at give op, tænker jeg: kom nu lige én bane mere - du kan godt."