Liu Xiaodong - Uummannaq

21.3.19 - 10.6.19

Liu Xiaodong (f. 1963) er en af Kinas største samtidskunstnere, en mesterlig fortæller, hvis intense og ofte meget store malerier skildrer mennesker i den moderne verden. Her blev han præsenteret med sine nye billeder fra verdens nordligste børnehjem i Uummannaq, Grønland, og af den lokale fangerkultur.

Den kinesiske maler Liu Xiaodong (f. 1963) skildrer mennesker, deres liv og historier med stor malerisk nerve og umiddelbarhed. Han finder sine motiver rundt om i hele verden, hvor han slår sig ned og først tilbringer tid med de mennesker, han vil portrættere. Hans arbejder bliver også til på stedet, under åben himmel.

Liu Xiaodong er skolet i såvel klassisk kinesisk tradition som i den officielle kinesiske variant af den sovjetrussiske socialrealisme. Hans evner med maleriet er bemærkelsesværdige, men det er hans anvendelse af dem i skildringer af mennesker helt tæt på og i nutidens ofte lidt trøstesløse verden, der giver hans værker dybde og rækkevidde.

Udstillingen UUMMANNAQ, som var ophængt i museets Søjlesal, viste omkring 12 malerier, 18 tuschtegninger og enkelte dagbogsblade. Den lægger sig naturligt i forlængelse af museets interesse for samtidig malerkunst og for tidens kulturelle og politiske strømninger.

DIREKTE KONTAKT

I 2017 tog Liu til Uummannaq, hvor han mødte lokale beboere og ikke mindst børnene fra et børnehjem – verdens nordligste. De store malerier, der blev resultat af denne ekspedition, samt en række studier og portrætter i småformat er derved meget konkret forankret til stedet og viser fangstkulturen og det sociale liv i den storslåede natur.

Af værkerne fremgår det, at Liu Xiaodong tilbragte meget tid sammen med børnehjemmets børn, fulgte dem i deres hverdagsaktiviteter med nære observationer af mennesker som første prioritet frem for optagethed af den blændende natur. Samtlige malerier er således skabt i direkte kontakt med motiverne, ganske som i traditionen fra det sene 1800-tals landskabsmaleri i den vesterlandske tradition – altså mellem isbjerge, olietønder, asfalterede veje og dagens vejrlig.

I videre forstand er værkerne i al deres menneskelige nærvær også et bud på figurativt maleri i dag og et dokument med skærpet relevans for et dansk publikum. Undervejs optog kunstnerens nære bekendte Yang Bo et filmet portræt af stedet og værkernes tilblivelse, som også indgik i udstillingen.