Lucian Freud

3.9.15 - 29.11.15

Med Lucian Freud - A Closer Look blev en udsøgt samling af Lucian Freuds grafiske værker vist. De gav os en sjælden mulighed for at komme helt tæt på én af Englands mest indflydelsesrige og interessante kunstnere.

Lucian Freud (1922-2011) er menneskemaler. Hans billeder var ublufærdige og skåret til benet, når det handlede om manden og kvinden som kødelige væsener. Springet ind i grafikken kan måske lyde underligt, da det netop er maleriet, der kunne forløse det legemlige blik på kroppen.

Men det er med Freud som med Edvard Munch, der også var en rent ud mesterlig grafisk kunstner: Kødet forsvinder måske, men kroppen bliver ved med at være der, og ikke mindst ansigtet vinder i styrke, når farven er reduceret væk, og tegningen tager over. Freuds grafiske arbejde var derfor umiskendeligt freudske – stærke, konfrontative, umulige ikke at forholde sig til, som var det et andet menneske, der havde trængt én op i en krog.

JYLLANDS-POSTEN

"Fantastisk udstilling... Man skal måske helt tilbage til Rembrandt for at opleve en tilsvarende inderlighed og kompromisløshed. Den engelske kunstners portrætter af sin gamle mor har den samme smertefulde indlevelsesevne som den ældre Rembrandts selvportrætter. Vel er teknikken mesterlig hos begge, men dette rækker langt ud over håndværksmæssige færdigheder. Dette har noget med instinkt, livserfaringer og sjælekræfter at gøre."

BERLINGSKE

"Lucian Freuds billeder handler om at se. Louisianas intense udstilling med grafik af den nu afdøde britiske billedkunstner handler om at se, hvad han så. Det er ikke nødvendigvis kønt. Men det er fremragende."

KRISTELIGT DAGBLAD

"Lucian Freud lægger ikke fingrene imellem. Alt bliver taget med. Hvis det er almindelig god opdragelse at holde sig lidt tilbage med hensyn til at sige hele sandheden til folk, så efterlever han ikke dette. Hos Freud er der ingen nåde eller formildende omstændigheder. Det, vi ser, er mennesket i dets mest rå og usminkede udgave."

INFORMATION

"Viser, at Lucian Freuds mesterlige evne til at udpensle kødet og huden som overflader med uanede dybder også lod sig overføre til grafik... De grafiske arbejder indeholder også en stærk psykologisk realisme i form af en nøgen udlevering af den eksistentielle forbandelse ved at blive gjort til et billede."

I 2007 præsenterede museet en retrospektiv udstilling med hovedvægt på Freuds malerier. Denne udstilling, i serien Louisiana on Paper, havde fokus på Freuds grafiske produktion fra perioden efter 1982, hvor Freud for alvor tog fat på arbejdet med ætsninger. Det var en meget stor del af dette sene engagement, 52 værker i alt, museet fik mulighed for at låne fra UBS Art Collection. Værkerne havde ikke før været præsenteret samlet for offentligheden.

DET STÆRKE SØGENDE BLIK

Lucian Freud stod som en af de mest markante kunstnere fra perioden efter krigen. Hans fravalg af sociale og tidstypiske kontekster omkring sine figurer var radikal og understregede, i hvilken grad hans kunst er og bliver kunst. De få genstande i atelieret og papirets hvide bund var for ham verden i dens fulde udstrækning, og dertil kom hans til tider dramatiske beskæringer af billedudsnittet.

UBS ART COLLECTION

De viste værker var – med ganske få ekstra indlån – alle del af en af verdens største private samlinger, UBS Art Collection. Samlingen talte over 30.000 emner inden for alle medier med vægt på både den nyeste samtidskunst og de største navne fra kunstscenen gennem de seneste fem årtier. Den hørte til den globale, finansielle virksomhed UBS, der aktivt støttede kulturelle og kunstneriske formål rundt om i verden, og som siden 2014 har været været sponsor for Louisiana Learning – museets tilbud om lærerige aktiviteter for både børn og voksne.

LOUISIANA ON PAPER

Louisiana on Paper var en serie, som museet dedikerede til kunstneres grafiske arbejde, tegninger og andet arbejde på papir. Det var ofte små, intense udstillinger, som kaldte på fordybelse, fordi de gik tæt på kunstnerens skabelsesproces eller idé-register. Serien blev støttet af C.L. Davids Fond og Samling, og har bl.a. omfattet værker af Josef Albers, Vija Celmins, Ellsworth Kelly, Joseph Beuys, David HockneyPicasso og senest George Condo.