Nye værker
i samlingen

30.11.21 - 1.5.22

Fra Marina Abramović, Louise Bourgeois og Carlos Cruz-Diez til Mariko Mori, Sarah Sze og Eduardo Terrazas. Fra videoværker og tegninger til monumentale malerier og særprægede installationer - glæd dig til mødet med et stort udvalg af de i alt over 200 nye værker, som Louisianas samling er blevet beriget med de seneste fem år.

Godt 200 nye værker har Louisiana haft mulighed for at erhverve til samlingen i perioden 2016-2021. Dette har været muligt takket været yderst generøs støtte fra ikke mindst Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet samt Museumsfonden og Louisiana Fonden. En støtte, der er af afgørende betydning for at understøtte den fortsatte dynamik i samlingen og dermed fremtidssikre Louisiana som et tidssvarende museum i international klasse.

I sidste ende samler Louisiana jo til glæde både for nye og trofaste gæster – og derfor er der både i år og i 2022 fokus på at præsentere et rigt udvalg af disse fantastiske nye værker. Allerede i forsommeren kunne man opleve Taryn Simons enestående An American Index of the Hidden and Unfamiliar i Østfløjen, nu foldes den større fortælling ud her i Sydfløjen – men også en række af museets øvrige rum inddrages til formålet i årets løb.

FLERE SPOR

Louisiana samler ad flere spor. Der kan være tale om at erhverve supplerende værker af kunstnere, som allerede er repræsenteret og vigtige for museet. Der kan være åbenlyse mangler i den historiske periode, samlingen dækker – altså fra 1945 og fremefter. Og endelig er der samtidskunsten, et felt i stadig bevægelse, både hvad angår interessante kunstnere og udtryksformer.

Blandt de nye erhvervelser finder man værker af kunstnere som Marina Abramović, Cecily Brown, Louise Bourgeois, Jean-Marc Bustamante, Carlos Cruz-Diez, Mamma Andersson, Shara Hughes, William Kentridge, Sam Gilliam, Sarah Lucas og Andy Warhol.