Peter Cook -
City
landscapes

21.1.22 - 8.5.22

Med sine visionære ideer og vilde, fabulerende og farvestrålende tegninger har den toneangivende britiske arkitekt Peter Cook gennem snart seks årtier inspireret og præget tidens arkitektur og -tænkning.

Peter Cook – City Landscapes vises som del af serien Louisiana on Paper, der støttes af C.L. Davids Fond og Samling.

Den britiske avantgarde-arkitekt og professor Sir Peter Cook (f. 1936) har siden 1960’erne først og fremmest brugt tegningen som medie til at udtrykke sine alternative og ofte vilde ideer og visioner.

Reelt har Cook kun fået opført få bygninger – heriblandt Kunsthaus Graz i Østrig, der blev indviet i 2003 og som hurtigt blev kendt under kælenavnet “det venlige rumvæsen”. Men det er også først og fremmest arkitekturens teoretiske felt, der har interesseret ham: spørgsmålet om hvad arkitektur kan og skal og dermed også potentialet, der ligger i dét, Cook betegner som arkitektens vigtigste værktøj, nemlig tegningen.

Det er i tegningen fremtidens visioner tydeligst kommer til udtryk og bedst kan diskuteres, mener Peter Cook. Det er lige præcis her, på papiret, at der er størst chance for at rykke ved de gængse forestillinger om byer og livsformer – løsrevet fra de krav og forpligtelser, der ligger i at tænke på konkrete løsninger og materialer.

Han er således i høj grad forblevet en såkaldt “Paper Architect” – en generel betegnelse for de teoretiske tænkere, der fra skrivebordet og på deres egne måder har formået at påvirke arkitekturen og indstiftet nye strømninger. I videoen herunder kan du høre Cook forklare, hvorfor hans tegninger dog ikke blot er utopiske tanker, men realiserbar arkitektur.

Plug-in-city

Medskaber af en radikal ny form for futurisme.

Cooks tegninger skal opfattes som projekter – forslag til nye måder at forme byen og bebo den på. Og hermed trækkes trådene gennem hele Cooks karriere, helt tilbage til 1960'erne og 1970'erne, hvor han med den sådkaldt neo-futuristiske gruppe Archigram skabte nye og provokerende måder at se fremtidens by på.

Ved hjælp af tegning og collage lancerede Archigram begreber som Plug-in-City, Walking City og Instant City. Dermed blev Cook og resten af gruppen en væsentlig stemme i tidens arkitektoniske nybrud og debat, men de var samtidig med til at så frø, der siden har udmøntet sig både konkrete og markante bygningsværker.

Fabulerende
og præcist

Peter Cooks tegninger ligger et sted mellem visionernes fabulerende skitse og arkitekturens klassiske tegning. Hans bylandskaber forholder sig alle til et virkeligt sted og de farverige metamorfoser ledsages altid af en plantegning.

Stiller man skarpt på deres tilsyneladende komplekse virvar opdager man dog rum, konkrete bygningselementer og mennesker, der beboer disse organiske landskaber. Og at det hele er tegnet med præcision og i en given skala.

To centrale begreber synes at være udgangspunkt for Cooks arbejde gennem årene: metamorfose og vegetation. Det handler om, hvordan byen kan ændre form og forvandles i en stadig bevægelse. Hvorfor, spørger Cook, er arkitektur ikke i stand til at ændre sig efter vores behov, f.eks. efter årstidernes skiften?

Berlingske

Udstillingen er et lille scoop. Værkerne er helt elementært fascinerende og kan forstås og nydes både som billeder og egentlig arkitektur.

Weekendavisen

Cook er cool! Man får et forrygende og lifligt indblik i et kunstnerisk univers, forbundet med tanker om byen og om sammenhængen mellem kunst og arkitektur.