Pia Arke

15.7.21 - 2.1.22

Med afsæt i den danske kolonihistorie og i sit eget liv kortlagde og dokumenterede Pia Arke steder, slægtskaber og drømme, der knyttede sig til hendes dobbelte tilhørsforhold til Grønland og Danmark. Hun præsenteres her i serien Louisiana on Paper.

C.L. Davids Fond og Samling støtter udstillingsserien Louisiana on Paper.

Pia Arke (1958-2007) døde tidligt og nåede derfor ikke at opleve den nu støt stigende interesse for sin kunst, også på internationalt plan. Centralt i hendes overvejende fotografiske værk står kunstnerens dobbelte tilhørsforhold til Grønland og Danmark, og værket spiller bevidst og nok så aktuelt ind i relationerne i rigsfællesskabet.

ETNOÆSTETIK

Pia Arkes kunst kan betragtes som en ekspedition til de områder, der i udvidet forstand udgjorde hendes identitet, historik og de mekanismer, der overhovedet former et menneskes tilhørsforhold. Selve brugte hun begrebet ’Etnoæstetik’, og hendes projekt fremstår i dansk sammenhæng som et vigtigt og tidligt eksempel på et post-kolonialt tankesæt.

EN VERDEN I BEVÆGELSE

Pia Arke benyttede sig af iscenesættelser, performances, slægtsforskning og bearbejdning af kortmateriale til at udfolde ikke bare sit eget liv, men en hel verden i bevægelse. Det er denne nomadiske bevægelse mellem stederne, mellem levet liv, drømme og anfægtelser, hun med usædvanlig poetisk fornemmelse gjorde til det centrale i sin kunst og som udstillingen ønsker at holde frem.

En betydelig del af udstillingens værker tager afsæt i Louisianas vigtige samling af Arkes værker erhvervet over de seneste ti år.