Tyskland 1920'erne – Neue Sachlichkeit

14.10.22 - 19.2.23

Willkommen til en rejse gennem det brølende og eksplosive kunst- og kulturliv i 1920'ernes Weimarrepublik. I centrum står tidens markante bevægelse ”Neue Sachlichkeit” og dens nøgterne realisme, der spænder fra det krasse og satiriske til det knivskarpe, nærmest kliniske. Udstillingen har desuden et særligt fokus på fotografen August Sander og hans banebrydende, dokumentariske "gruppeportræt" af det moderne menneske.

Udstillingen arrangeres i samarbejde med Centre Pompidou, Paris.

Kriser og turbulens, men også et vildt og voldsomt kunstnerisk nybrud. Efter Første Verdenskrig gennemlever det tyske samfund under Weimarrepublikken (1918-1933) nogle år med dyb fattigdom og politisk uro, men også med en kortvarig opblomstring af demokratiet og en stærk frihedskultur. Perioden, der får en brat afslutning med nazisternes overtagelse af magten i 1933, kendetegnes af både euforisk skabelse og en stadig fornemmelse af truende opløsning. En “skrøbelig” tilstand, der udmønter og afspejler sig i et rigt og varieret kulturliv.

den moderne hverdag

Louisianas store efterårsudstilling fylder hele museets Sydfløj og blander maleri, tegning, foto, arkitektur, design, film, teater, litteratur og musik. Her sættes der i tematiske kapitler fokus på tidens markante kunstneriske strømning ”Neue Sachlichkeit” (på dansk ”ny saglighed” eller ”ny objektivitet”). I et samfund, præget af store omvæltninger og modsatrettede kræfter, søger Neue Sachlichkeit-kunstnerne at indfange den moderne hverdag og at fremstille almindelige menneskers liv og virke på en realistisk og nøgtern måde – renset for enhver følsomhed og ofte i en bevidst forskruet eller fortegnet form.

Krisetid og dekadence

Livet i storbyen, den moderne, funktionalistiske arkitektur, industrialiseringen og de tekniske landvindinger er udbredte motiver for periodens kunstnere, men også tidens brusende forlystelsesliv med natklubber, cabareter, seksuel frigjorthed, promiskuitet og prostitution. Sideløbende ses socialkritiske skildringer af arbejderklassens svære levevilkår, kvindernes nye rolle og overklassens dekadente livsstil. Det er alt sammen temaer, som udstillingen folder ud på tværs af kunstarterne og ved hjælp af et omfattende historisk materiale.

Tidens typer

Som udstilling i udstillingen vises et stort udvalg af den tyske fotograf August Sanders (1876-1964) livsværk ”Menschen des 20. Jahrhunderts” (Mennesket i det 20. århundrede). Sander påbegyndte det i 1919 med en ambition om at skabe en encyklopædisk og komparativ dokumentation.

August Sander portrætterede såvel fremtrædende som anonyme tyskere fra alle samfundslag i en enkel og nøgtern billedstil, der på eksemplarisk vis skildrer markante ’typer’ for samtidig at lade individet træde i karakter. Det monumentale billedatlas bestående af over 600 sort-hvide fotografier udgør i sin helhed et enestående gruppeportræt af det tyske samfund under Weimarrepublikken og er en klassiker i europæisk kunst-og fotografihistorie.

August Sander, Sekretær ved Vesttysk Radio i Köln, 1931 / 1950s. © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Cologne; VISDA, Copenhagen, 2022/23