Ud over faste fikspunkter som Giacometti og Jorn, vises værker fra Louisianas samling i vekslende præsentationer – større eller mindre, fokuserede eller tematiske – rundt om på museet. Her på siden får du et overblik over, hvad der aktuelt er fremme.

HUMOR I VILLAEN

Hans Peter Feldmann og Sophie Calle

Hans-Peter Feldmann (f. 1941) har altid arbejdet med eksisterende billeder: udklip, egne og andres fotografier og kunstværker. Malerier af den type, der nu kan ses i villaen begyndte han med engang i 1990’erne – i begyndelsen ved, som i et kladdehæfte, at klistre udklippede øjne oven på maleriet. Nu sker det ved, at han selv eller en anden udfører de ret enkle ændringer på typisk ældre værker, han køber på auktioner.

Derved bidrager han til at sætte billederne fri. I betydningerne: fri af historien, fri af den sociale sammenhæng, fri af kulten omkring ophavet og skabelsen og måske også fri af den begrænsende autoritet, museerne kan udgøre.

Sophie Calle (f. 1953) har i mange år arbejdet med konceptkunst, hvor værkerne lige så ofte består af idéer og sprog som deciderede billeder. Det sker også her i værket Hvor og hvornår? Berck (2004/2008), hvor billeder og tekst snor sig ind og ud af hinanden. Derved engageres beskueren, og tingene får retning.

Der er et spørgsmålstegn i titlen, og man bliver da også fundamentalt i tvivl om, hvorvidt billederne og ordene spiller os et puds. Vi oplever, ledt på sporet af kunstneren, meningsfulde tilfældigheder, der kaster symbolske billeder af sig.