Wang Shu - Amateur Architecture Studio

9.2.17 - 30.4.17

Den kinesiske arkitekt Wang Shu står sammen med sin kone og partner Lu Wenyu i spidsen for Amateur Architecture Studio. De bryder nye arkitektoniske grænser ved at koble dyb respekt for Kinas fortid og byggetraditioner, genbrug af materialer og indsigt i lokale forhold med et ofte hypermoderne formsprog.

Wang Shu modtog i 2012 Pritzker-prisen, der kaldes arkitekturens Nobelpris. Han og Amateur Architecture Studio, som han og hustruen Wenyu grundlagde for snart tyve år siden, har base i Hangzhou, sydvest for Shanghai.

Udstillingen var bygget op omkring tre hovedtemaer – Amatørarkitektur, Arkitektur som Modstand og Historien genopbygget – der til sammen gav et billede af tegnestuens processer, ambitioner og projekter. Foruden modeller, video, foto, materialeprøver og interviews med Wang Shu, omfattede den også en mere generel introduktion til traditionel kinesisk kultur og filosofi, som er tydelige inspirationskilder for tegnestuens praksis.

Udstillingen var første del af Louisianas nye serie Arkitekturens Værksteder. Her præsenteres en ny generation af toneangivende arkitekter, som rundt om i verden forholder sig til og arbejder med såvel lokale som globale udfordringer. Arkitekter, der er socialt bevidste, kritiske, visionære, tænker bæredygtigt og arbejder med traditionelle materialer og håndværk.

Udstillingen var støttet af Realdania. Sponsor for Louisianas arkitekturudstillinger.

Vægter det lokale

Amateur Architecture Studios værker fremstår ofte som overraskende hybrider mellem noget helt moderne i meget stor skala på den ene side, og gamle kinesiske håndværkstraditioner og materialer - bambus, lokale teglsten og jordstampede vægge - på den anden. Tegnestuen vægter enkel funktionalitet over spektakulær form, restaurering over nyopførelse, tradition over modernisme.

Med projekter som Ningbo History Museum og China Academy of Art i Hangzhou insisterer Wang Shu og Amateur Architecture således på at vende opmærksomheden mod kinesisk historie, filosofi, landskab og kultur. Blandt andet ved at genbruge materialer fra bygninger, som myndighederne systematisk river ned for at bane vej for “udviklingen”.

Det er en praksis, der dels skal ses som en modvægt mod Kinas eksplosive urbanisering, der overalt “udhuler” landområderne og efterlader sig spor af billigt betonbyggeri, og som samtidig lægger afstand til den indflydelse fra vestlig kultur, der også i Kina er en tydelig konsekvens af globaliseringen.

En ægte og mesterlig virtuos

Wang Shu, der her ses med hustruen Lu Wenyu, blev i 2012 tildelt den fornemste arkitektoniske hæder, Pritzker-prisen, for sin evne til at skabe arkiktektur, der “åbner nye horisonter og samtidig er gennemstrømmet af sans for sted og erindring.” Juryen påpegede, at Wang Shus bygninger har en unik evne til at kalde fortiden frem, uden at benytte sig af direkte historiske referencer, og at hans arkitektur er eksemplarisk, når det gælder om at skabe kulturel kontinuitet og puste nyt liv i traditionerne.

Pritzker-pris juryen noterede sig desuden, at “nok kalder han sit studio for Amateur Architecture, men han arbejder som en sand og virtuos mester, der til fulde behersker arkitekturens virkemidler – form, skala, materiale, rum og lys. 2012 Pritzker-prisen gives til Wang Shu for hans bygningers exceptionelle egenskaber og kvalitet og for hans stadige engagement i en kompromisløs og ansvarlig form for arkitektur, der er rodfæstet i en stærk fornemmelse for kultur og sted.”

Weekendavisen

Byggerierne præsenterer Wang Shu som noget, der nærmest vokser frem i dampen fra gamle jerngryder med ingredienser som kinesisk historie, havetraditioner, daglige øvelser i kalligrafi, diskussioner med studerende, grøn te og respekt for proportionerne i de omliggende bjerge.

Berlingske

Louisiana har som tidligere løst formidlingen af arkitektur forbilledligt ved at understrege det sanselige i Lu Wenyus og Wang Shus arbejde.

Politiken

Louisiana anskueliggør, hvorfor Wang Shu lige nu er en af verdens mest interessante arkitekter.

Skånske Dagbladet

Udstillingen er som et smykke og et must for alle med selv den mindste interesse for arkitektur med kulturhistoriske referencer.

Fra prestigeprojekter til ny bevidsthed

Louisiana har i en årrække præsenteret store tema-udstillinger om arkitektur som f.eks. LIVING, New Nordic og AFRIKA. Med en række nye monografiske udstillinger tages tråden nu op fra serien Arkitekturens Værksteder, der blev vist i perioden 1998-2005 og som havde fokus på stjernearkitekter og deres prestigeprojekter.

Ambitionen med den nye runde af Arkitekturens Værksteder er at tegne et billede af den udvikling, der har været siden da. En ny generation af toneangivende arkitekter vil i de kommende år, i samarbejde med Louisiana, tegne et portræt af deres egen praksis. Her vil vi få indtryk af deres metoder, udtryk, intentioner og ideer – af hvordan de forholder sig til globalisering, klimaforandringer, urbanisering, sociale problemer, kulturarv osv? Efter Wang Shu præsenteres navne som bl.a. Alejandro Aravena fra Chile (modtager af Pritzker Prisen 2016) og Tatiana Bilbao fra Mexico.