Marina schminkt Luciano, 1975. Museum Ludwig, Köln © Franz Gertsch AG

Franz Gertsch

21.6.24 - 10.11.24
21.6.24 - 10.11.24

Roni Horn

2.5.24 - 1.9.24
2.5.24 - 1.9.24

Chaïm Soutine

9.2.24 - 14.7.24
9.2.24 - 14.7.24

Bourgeois x Giacometti

9.1.24 - 19.1.25
9.1.24 - 19.1.25

Kentridge – The Refusal of Time

28.2.24 - 13.10.24
28.2.24 - 13.10.24

Skulptur fra Louisianas Samling

19.12.23 - 24.11.24
19.12.23 - 24.11.24

Kusama installation